Nawigacja

 • 05.02.2018r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział nauczyciele, którzy są w projekcie: Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska oraz dyrekcja pani Elżbieta Kowalczyk.  Jan Kraska jest obecnie na kursie językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii.

  Spotkanie to odbyło się po spotkaniu z dnia 31.01.2018r. wszystkich koordynatorów i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych wyjazdów i zrealizowanych przedsięwzięć. Przekazano również dyrektorom dokładne wytyczne odnoszące się do sprawozdawczości szkół.

  Dyrekcja zorganizowała przy współpracy z koordynatorem szkolnym spotkanie 05.02.2018 aby przedstawić wnioski i zadania jakie mają zrealizować uczestnicy projektu.

  W trakcie tego spotkania każdy z uczestników otrzymał formularz sprawozdania uczestnika projektu. Na bazie tego formularza każdy przedstawił stopień realizacji zadań zawartych w umowach oraz planowane inicjatywy. Uczestnikom przekazano daty składania raportów tj. 15 marca dla osób wyjeżdżających w 2017r i 30 kwietnia dla osób wyjeżdżających w 2018r.

  Raporty maja być przekazywane koordynatorowi zgodnie z wyżej przedstawionymi datami a koordynator ma stworzyć na ich podstawie raport placówki, którego struktura była przedstawiona również na spotkaniu.

  14.02.2018 20:10 | więcej »
 • Dnia 25.01.2018roku odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrekcji SP4, oraz Konkurs Wiedzy o klubach hiszpańskich i angielskich , którego organizatorem był mg. Marcin Ceremuga oraz uczniowie z klas gimnazjalnych. Celem imprezy były:

  1. Wyrobienie umiejętności komunikacji i współdziałania w zespole,
  2. Rozwijanie świadomego udziału w aktywności sportowo-rekreacyjnej,
  3. Zdobycie umiejętności zorganizowania i przeprowadzenia rozgrywek,
  4. Zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu,
  5. Kształtowanie umiejętności sportowego współzawodnictwa,
  6. Popularyzacja nauki języka angielskiego,
  7. Rozpowszechnianie wiedzy o krajach anglojęzycznych i klubach zagranicznych.

  Turniej rozpoczął się oficjalnym powitaniem drużyn oraz rozlosowaniem kolejności meczy. Po tym etapie uczestnicy podeszli do zmagań  z testem wiedzy którego pytania jak i odpowiedzi były w języku angielskim co wymagało od nich umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem. Turniej trwał w bardzo dobrej atmosferze w myśl słowa „We are the champion…”.  W turnieju wzięły udział 4 drużyny. W trakcie zawodów rozegrano 12 meczy, a każdy z nich trwał 10 minut. Najlepszą drużyną która wywalczyła wspaniały puchar okazała się klasa III B, a konkurs wiedzy wygrał Mikołaj Berek, który jako jedyny zdobył maksymalną ilość punktów. Po turnieju Pani Dyrektor odznaczyła pamiątkowymi  medalami   każdego z uczestników, oraz pogratulowała za sportową walkę i zaangażowanie.

  - GALERIA -

  Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

  11.02.2018 19:14 | więcej »
 • W piątek 2.02.2018r. pani Paulina Sarapata, w odpowiedzi na zaproszenie Dyrekcji, wybrała się z wizytą do Przedszkola Publicznego nr 1 w Wadowicach aby przeczytać przedszkolakom bajkę w języku angielskim. Maluchy z zaciekawieniem wysłuchały opowieści „101 Dalmatians” („101 Dalmatyńczyków”). Zdumiewające było to, jak wiele słów dzieci potrafiły „wyłapać” z tekstu i przetłumaczyć na język polski. Poprzez kontakt z pięknym językiem literackim dziecko szybciej nabywa kompetencji językowych, bogaci własny język, czerpie wzory komunikowania się, poznawania i wyrażania siebie i otaczającego świata w całym bogactwie. Wykorzystując literaturę możemy dzieciom stworzyć wiele okazji do rozwijania twórczej postawy wobec języka.

  Spotkanie to miało na celu promowanie uczenia języków obcych oraz upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych w ramach projektu "Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej"

  - GALERIA -

  05.02.2018 20:55 | więcej »
 • 30.01.2018r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie: Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska. Jan Kraska jest obecnie na kursie językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii.

  Na spotkaniu Pan Marcin Ceremuga przestawił sprawozdanie z Turnieju Wiedzy i umiejętności z piłki nożnej związanego z klubami ligi angielskiej i hiszpańskiej. Szczegółowe sprawozdanie wraz ze zdjęciami zostanie opublikowane w późniejszym terminie.

  Panie Iwon Blarowska i Paulina Sarapata przekazały informację o planowanym Konkursie Wiedzy o krajach anglo i niemiecko – języcznych. Patronatem konkursu jest Burmistrza Wadowic i odbędzie się 27 kwietnia 2018r. Dedykowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów. Szczegółowy regulamin i zakres materiałów zostanie przesłany do szkół  w najbliższym czasie.

  Nauczyciele przekazali również koordynatorowi szkolnemu Jerzemu Rajdzie zestawienie swoich dotychczasowych działań/inicjatyw. Koordynator przypomniał jeszcze raz jakie mają zobowiązania wobec projektu wynikające z umów podpisywanych z dyrektorem szkoły – omawiane one będą na spotkaniu dyrektorów i koordynatorów szkół biorących udział w projekcie 31.01.2018r w Urzędzie Gminy Wadowice.

   

   

  04.02.2018 21:02 | więcej »
 •     W dniach 31 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się zebrania klasowe podsumowujące I półrocze. Przed zebraniami klasowymi  na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Elżbietą Kowalczyk, na którym przedstawiła informacje dotyczące inicjatyw, projektów i funkcjonowania szkoły w I półroczu.

     Jedną z inicjatyw omawianą przez Panią dyrektor było zaangażowanie nauczycieli naszej szkoły w Gminnym projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”, Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355. Zapoznała rodziców z celami projektu oraz nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Przedstawiła bieżące informacje co do realizowania tego projektu w naszej szkole jak również gdzie można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące projektu i jego realizacji tj. strona szkoły (https://zsp1wadowice.edupage.org/blog1/?), blog projektu (https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/), stronę na Facebooku (https://pl-pl.facebook.com/mobilnoscwadowice/) oraz stronę gminy (https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/Edukacja/power).

   

  01.02.2018 18:56 | więcej »
 • Metody skutecznego uczenia się, na przykładzie nowoczesnych metod nauki języka angielskiego - pan Marcin Ceremuga

  https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/2018/01/metody-skutecznego-uczenia-sie-na.html
  20.01.2018 10:32 | więcej »
 •        22.12.2017r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie: Jan Kraska, Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska.

      Na spotkaniu tym Pan Jerzy Rajda przedstawił informacje po spotkaniu koordynatorów i osób wyjeżdzających w 2018 roku które odbyło się 14 grudnia. Zostały omówione jeszcze raz sprawy związane z prawidłowym wypełnianiem i przekazywaniem zaświadczeń i innych dokumentów związanych z wyjazdami (mobilitity tool, faktury, certyfikaty). Jak również zostały przypomniane obowiązki uczestników mobilności zawarte w umowach oraz że z tych obowiązków i ich sposobu realizacji będzie ich rozliczać dyrekcja szkoły na podstawie indywidualnych sprawozdań i analizy ich inicjatyw oraz sposobu realizacji przez uczestników.

     Osobom wyjeżdżający w 2018 roku (Jerzy Rajda, Jan Kraska – Wielka Brytania, Radosław Zieliński – Irlandia) zostały przekazane pliki zaświadczeń i dyplomów oraz plakaty projektu. Osoby te przedstawiły swoje kursy (Jan Kraska – kurs metodyczny, Jerzy Rajda i Radosław Zieliński – kursy językowe) jakie będą realizować w trakcie swoich wyjazdów pod kątem informacji które otrzymali z macierzystych szkół.

     Każdy z uczestników przedstawił jak realizuje wdrażanie projektu i co jeszcze ma zaplanowane. W tym miejscu przedstawiliśmy konspekty które zostały stworzone przez Panie Pauline Sarapetę i Iwone Blarowską w kontekście obowiązków każdego uczestnika.

     Na koniec spotkania zostało przedstawione uszczegółowienie co będzie realizowane w najbliższym czasie styczeń-marzec w ramach projektu i kto za to będzie odpowiedzialny. Było to ostatnie spotkanie w roku 2018 po zakończeniu którego mieliśmy okazje spotkania z dyrekcją i wspólnego zdjęcia.

   

   

  14.01.2018 16:28 | więcej »
 • Po zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego w których uczestniczyłem, samodzielnej pracy oraz pomocy nauczycieli języka angielskiego z Mojej szkoły (Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach) przygotowałem słownictwo w języku angielskim występujące w moim przedmiocie – fizyce oraz zadania na bazie tegoż słownictwa.

  W  grudniu na zajęciach lekcyjnych  w klasach trzecich gimnazjum wprowadziłem słownictwo specjalistyczne z fizyki, aby pokazać im iż bardzo często nie jest ono spotykane w podstawowych sownikach. Do tego słownictwa przygotowane miałem zadania z kinematyki, dynamiki, pracy i energii.

  Uczniowie w formie ćwiczeń mieli za zadanie z wykorzystaniem słowników i słownictwa które im przedstawiłem jak najdokładniej przetłumaczyć zadania na język polski, rozwiązać je i napisać odpowiedź w języku angielskim.

  Było to dla wielu uczniów bardzo duże wyzwanie, które mam nadzieje choć trochę pomogło im w opanowaniu i  zapamiętaniu słownictwa angielskiego oraz zagadnień fizycznych.

  Krótki słownik fizycznych zwrotów  w języku angielskim

   

  Acceleration -  przyspieszenie

  angular acceleration -  przyspieszenie kątowe

  angular velocity -prędkość kątowa

  atom -  atom

  atomic -atomowy

  centrifugal force -siła odśrodkowa

  centripetal acceleration -przyspieszenie dośrodkowe

  dynamics -dynamika

  Energy -energia

  Force - siła

  frame of reference -układ odniesienia

  heat -ciepło

  impulse -popęd

  kinetic energy -energia kinetyczna

  mass -   masa

  matter -materia

  momentum -pęd

  motion -ruch

  net force -siła wypadkowa

  Newton's laws of motion -zasady dynamiki Newtona

  Physical -fizykalny; dotyczący fizyki

  Physics -fizyka

  potential Energy -energia potencjalna

  quantum mechanics -   mechanika kwantowa

  scalar -skalar

  second law of thermodynamics -druga zasada termodynamiki

  spacetime -czasoprzestrzeń

  velocity -prędkość

  speed of light-    prędkość światła

  statics - statyka

  theory of relativity -teoria względności

  third law of thermodynamics -trzecia zasada termodynamiki

  convert heat into work -zamienić ciepło na pracę

  torque -moment siły

  trajectory -tor

  vacuum -próżnia

  vector -wektor

  wave-fala

  work -praca

  źródło-source

  akomodacja-accommodation

  analiza-analysis

  bezwładność-inactivity

  chaos-chaos

  krzepnięcie-coagulation

  parowanie-evap
  oration

  sublimacja-sublimation

  wymiennik ciepła-heat exchanger

  skraplanie-liquefaction

  topnienie-melting

  ciężar-weight

  ciśnienie-pressure

  cząstki zanieczyszczeń-pollutant particles

  drganie-trembling

  długość-length

  dyfrakcja-diffraction

  termodynamika-thermodynamics

  dyfuzja-diffusion

  dźwignia-lever

  echo-echo

  energia-energy

  fotokomórka-photocell

  gaz-gas

  gęstość-density

  indukcja-induction

  jądro-kernel

  konwekcja-convection

  luneta-telescope

  lupa-magnifying glass

  napięcie-voltage

  prąd-stream

  nieważkość-weightlessness

  pęd-momentum

  rozpad-breakdown

  rozszczepienie-fission

  zjawisko-phenomenon

  sonar-sonar

  soczewka-lens

  pionowo –vertically

  poziomo - horizontally

   

  Przykłady zadań

  1. The baseball is tossed vertically with the initial speed of 12 m/s. What is the maximum height that will reach and how long does the ball reach its maximum height?
  2. An object weighing 2 kg is subjected to three forces, which give it an acceleration of a = 8,6 m/s2 . If the force is F1 = 30, 16 N and F2 = - 12.8 N, find the third force.
  3. A lift weighing 450 kg lifts passengers within 40 seconds weighing 50 kg and a height of 40 m. What is the power of the lift?
  4. Calculate the kinetic energy of a ball with a mass of 500g, cast at a speed of 2m/s

  Jerzy Rajda

  Paulina Sarapata

  Iwona Blarowska

   

  21.12.2017 21:54 | więcej »
 • W ramach tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wadowicach uczniowie naszej szkoły występowali z cyklem kolęd, pastorałek i utworów związanych z Bożym Narodzeniem. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.

  W ramach tego występu uczniowie zaprezentowali utwory w języku polskim angielskim z wykorzystaniem podkładów muzycznych przygotowanych wcześniej.

  Występ był jednym z elementów wdrażania efektów Projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", w którym biorą udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach. 


  Występ uczniów przygotował nauczyciel muzyki z SP4 pan Radosław Zieliński.

  20.12.2017 21:20 | więcej »
 •        25 października 2017r. rozpoczęliśmy drugą edycję kursu przygotowawczego z języka angielskiego w ramach „Mobilności kadry edukacji szkolnej”. Zajęcia odbywają się we środy i prowadzone są przez panią Paulinę Sarapatę.

  Na każdym spotkaniu omawiane i utrwalane są kwestie związane ze znajomością słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych. Tematyka zajęć obejmuje między innymi: kierunki i pytanie o drogę, budynki i wyposażenie domu, przymiotniki opisujące charakter, dane osobowe w banku i na poczcie, codzienne zakupy i obowiązki oraz problemy zdrowotne.

  Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z narzędziem do samooceny umiejętności językowych „Europass-paszport językowy”, które umożliwia obywatelom europejskim przedstawianie nabytych  kwalifikacji w jasny i zrozumiały sposób w całej Europie. Paszport językowy zawiera  Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opracowany przez Radę Europy.

  Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w dążeniu do celu oraz mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności okażą się przydatne w trakcie trwania mobilności.

  03.12.2017 19:42 | więcej »
 • 16.11.2017r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie: Jan Kraska, Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska.

  Na spotkaniu tym Pan Karol Habrzyk przedstawił sprawozdanie z swojej mobilności w Hiszpania w trakcie której uczestniczył w kursie  językowym z języka hiszpańskiego. Podzielił się swoimi wrażeniami z przebytego kursu i krótko opowiedział o atmosferze w trakcie kursu oraz kontaktach które zdobył, poza wiadomą wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursu. Również opisał swoje kontakty z rodziną u której mieszkał w trakcie pobytu w Barcelonie. Poza kursem językowy, jako trener piłki nożnej uczestniczył często w otwartych treningach zespołu FC Barcelona oraz klubów szkolących dzieci w wieku szkolnym co dało mu możliwość rozwoju jako trener oraz poznania osób szkolących te dzieci.  

  Wspólnie przeanalizowaliśmy  dokumenty pomobilnościowe – mobilitity tool, faktury, certyfikaty, sprawozdania które przekazał pan Karol Habrzyk.

  Omówiliśmy również harmonogram wyjazdów w przyszłym roku w trakcie którego nauczyciele którzy już odbyli mobilność i mają już swoje spostrzeżenia wymieniali się doświadczeniem/informacjami na co zwrócić uwagę w dokumentacji przekazywanej przez organizatora kursu oraz jak dobrze zorganizować sobie sprawy przelotów i komunikacji na miejscu.

  Na koniec spotkania zostało uprzedstawione uszczegółowienie co będzie realizowane w najbliższym czasie listopad-grudzień w ramach projektu i kto za to będzie odpowiedzialny.

  19.11.2017 14:28 | więcej »
 • Końcem września 2017r. odbyło się kolejne a zarazem pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie: Jan Kraska, Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska.

  Na spotkaniu tym Pani Iwona Blarowska przedstawił sprawozdanie z swojej mobilności w Wielkiej Brytanii w trakcie której uczestniczył w kursie  metodyczno-językowym z języka angielskiego. Wspólnie przeanalizowaliśmy  dokumenty pomobilnościowe – mobilitity tool, faktury, certyfikaty, sprawozdania które przekazała pani Iwona Blarowska.

  Został stworzony  harmonogram wyjazdów w na ro k 2018 oraz zostały omówione umowy które kolejni uczestnicy muszą podpisać.  Na spotkania zostało przestawiony wstępny harmonogram inicjatyw do końca projektu, ich ramy czasowe które będą uszczegółowiane na bieżąco w trakcie roku szkolnego z uwzględnieniem pracy szkoły.

  19.11.2017 14:27 | więcej »
 • Mobilność nauczycieli. Nauka języka hiszpańskiego w Barcelonie.

  Karol Habrzyk.

  W okresie od 8 do 21 października miałem przyjemność uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego w Barcelonie.

  8 października wylądowałem na lotnisku El Prat. W godzinach wieczornych dotarłem na miejsce noclegu u pani Isabel Fabregas. Przyznam iż pocichu liczyłem, że jest babcią piłkarza Cesca Fabregasa… okazało się że nie jest. Zostałem miło powitany, a barierę językową jakoś obeszliśmy przy pomocy gestykulacji J.

  Nad ranem okazało się, że w mieszkaniu stacjonuje jeszcze Francuz który razem ze mną  jest w tej samej grupie na nauce języka hiszpańskiego. Komunikowałem się z nim w języku angielskim, momentami migowym, a pod koniec udawało się trochę w hiszpańskim.

  Znalazłem się w grupie 8-10 osobowej. Były trzy osoby z Niemiec, dwie z Francji, dwie z Chin. W drugim tygodniu dołączyły jeszcze dwie ze Szwecji.

  Zajęcia prowadziła pani Violetta. Wykazywała się dużym profesjonalizmem, serdecznością, wyrozumiałością i sporym wachlarzem metod aktywujących. Z chęcią każdego dnia przychodziłem na lekcje hiszpańskiego. Dużo mi dały te zajęcia. Na zakończenie napisałem test i zdałem. Złapałem podstawy. Teraz chciałbym postawić na dalsza naukę. Myślę że sporo mogę nauczyć się sam dzięki tym wykładom. Z chęcią wziąłbym także udział w zorganizowanych lekcjach czy ponownie takim wyjeździe na wyższy stopień kursu.

  W tygodniu nie korzystałem z oferty integracji szkoły językowej. Zorganizowałem sobie czas we własnym zakresie. Nawiązałem kontakt z dwoma Klubami: FC Barcelona i Espanyol Barcelona. Dzięki temu w tygodniu każdy wieczór spędzałem na treningach tych Klubów. Głównie oczywiście tego pierwszego. Już na miejscu odkryłem także inny klub, który mnie bardzo zaciekawił – Sant Joan Despi (jedno boisko i 32 drużyny w rozgrywkach). W weekend oglądałem natomiast mecze drużyn młodzieżowych.
  Obserwacje tych treningów i meczy wiele wniosły w mój warsztat trenerski i nauczycielski. Zaraz po powrocie zdobyłem wicemistrzostwo powiatu w piłce nożnej halowej chłopców starszych i mistrzostwo chłopców młodszych. Natomiast analiza jak funkcjonują organizacyjnie te Kluby podniosły moje kompetencje organizatorskie. Mocnym przeżyciem było oprowadzenie mnie po całej La Masi (szkółka FC Barcelony) przez Guillermo Amora. To kiedyś świetny piłkarz a dziś koordynator sportu w FC Barcelona i fantastyczny człowiek.

  Fantastycznym doświadczaniem była także możliwość oglądania z trybun czterech meczy. U19 FC Barcelona-Olympiakos Pireus w ramach Młodzieżowej Ligi Mistrzów, FC Barcelona – Olympiakos w ramach Ligi Mistrzów, FC Barcelona – Valencia (kobiety) La Liga i Espanyol-Levante w ramach La Liga.

  Szukałem także szkoły którą warto by było obejrzeć. Udało mi się odkryć i zwiedzić szkołę męską – La Farga. Zostałem tam bardzo miło przyjęty i oprowadzony. To też było dla mnie ogromne przeżycie i spore doświadczenie. Pokazano mi ciekawą koncepcję podejścia do nauki. Szkoła ta uchodzi za katolicką gdyż bazuje na nauczaniu świętego Josemaria Escriva. Skupia się na spersonalizowanym i całościowym  podejściu do ucznia. W szkole La Farga jest aktualnie 1800 uczniów!

  Ubogacony 21 października wróciłem do Polski, do Wadowic.

  Z mocnym postanowieniem by dalej się rozwijać i wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie dla Wadowic!

  05.11.2017 20:47 | więcej »
 •  „Ubrania i dodatki – lekcja powtórzeniowa” – wykorzystanie platformy kahoot. Konspekt został przygotowany przez koleżankę Iwonę Blarowską - link na blogu projektu.
  05.11.2017 20:31 | więcej »

 • kahoot.com
   
  W czasie kursu metodycznego w Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka angielskiego poznałam wiele pożytecznych platform edukacyjnych w tym kahoot.com bezpłatną platformę do tworzenia i przeprowadzania  interaktywnych quizów. Można dzięki niej zaplanować ciekawą lekcję powtórzeniową. Platforma umożliwia wykorzystanie urządzeń interaktywnych jak również wykorzystanie urządzeń mobilnych którymi dysponują uczniowie takich jak tablety czy smartfony. Na jednym z zajęć wykorzystywaliśmy tę platformę oraz urządzenia mobilne uczniów(smartfony) co wygenerowało duże zaangażowanie ich na tych zajęciach.

        
   
  Iwona Blarowska 
  24.09.2017 10:40 | więcej »
 • Sprawozdanie z mobilności – p. Iwona Blarowska

  Imię i nazwisko: Iwona Blarowska

  Placówka: Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach

  Rodzaj mobilności: kurs metodyczny Creative Teaching in the Secondary Classroom

  Kraj: Wielka Brytania

  Czas trwania: 31.07.2017r. - 11.08.2017r.

   

  Szkoła

  W ramach projektu „Mobilność kadry edukacyjnej” w dniach 31.07.2017r. - 12.08.2017 r. miałam szansę uczestniczenia w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego prowadzonym  w szkole językowej  Lake School of English w Oksfordzie. Zajęcia mojej grupy odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 9.15 – 15.15 na terenie Uniwersytetu Oksfordzkiego w  nowoczesnym, imponującym rozmachem gmachu Business College. Prowadziła je charyzmatyczna, pochodząca z Walii  nauczycielka , a obejmowały one kreatywne  nauczanie gramatyki, słownictwa, wymowy, czytania tekstów ze zrozumieniem, pisania,  a wszystko  z wykorzystaniem pomysłowych ćwiczeń, a także zasobów internetowych i  technologii ICT .W grupach bądź  parach testowaliśmy  na sobie różne zadania ucząc się, ale też  wspaniale się przy tym bawiąc. Nasza międzynarodowa  grupa liczyła trzynaście  osób z różnych krajów Europy: Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Czech i Polski. Bardzo dobrze nam się razem pracowało, polubiliśmy się, spędzaliśmy wspólnie również czas wolny . Na zakończenie kursu postanowiliśmy, że będziemy ze sobą utrzymywać kontakt, wymieniać się ciekawymi pomysłami na lekcje, przydatnymi linkami internetowymi i  dlatego z inicjatywy  koleżanki z Sardynii   na platformie dla nauczycieli  edomodo.com założyliśmy grupę „Oxford Teachers”.

  Szkoła nie tylko uczyła, ale także oferowała różne możliwości spędzania   czasu wolnego: w tygodniu było to  zwiedzanie Oxfordu z przewodnikiem, nauczycielem Robem i wycieczka do pałacu i ogrodów Blenheim, a w weekend można było pojechać na jednodniowe wycieczki  do Londynu i Stratford-Upon-Avon. Pracownicy szkoły doradzali jakie miejsca w Oksfordzie warto zobaczyć, w jakich wydarzeniach kulturalnych wziąć udział,  byli bardzo pomocni i życzliwi.

      

  Oksford

  Oksford w którym mieszkałam to  tętniące życiem pełne turystów 150 000 tysięczne miasto w południowej Anglii nad rzekami Tamizą i Cherwell. Stolica hrabstwa Oxfordshire znana jest przede wszystkim  z najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu. Atmosferę miasta tworzą majestatyczne, zabytkowe budynki kolegiów, pochodzący z XI wieku zamek Oxford Castle, liczne muzea, w tym najstarsze w Wielkiej Brytanii Ashmolean Museum, biblioteki z cennymi zbiorami, klimatyczne stare uliczki  z  niezliczoną ilością sklepików z pamiątkami , księgarni i kawiarenek. Urokliwe są również tereny nad rzekmi Cherwell i  Tamizą: parki, ogród botaniczny, łąki  „meadows” z polami do gry w golfa i krykieta. W mieście i okolicach jest  naprawdę wiele do zobaczenia , ja zwiedziłam

   min.:

   

  Christ Church College

  W Oksfordzie jest aż 38 kolegiów, a Christ należy do najpiękniejszych. XVI wieczne kolegium składa się z kilku majestatycznych  budynków w tym  imponującej  Katedry Kościoła Anglikańskiego.  Kręcono w nim sceny do filmów o Harry Potterze, sali jadalniana tej szkoły wyobrażała Wielką Salę. To chyba najbardziej fotografowane przez turystów miejsce. W kolegium Christ Church studiowało 13 premierów Wielkiej Brytanii.

   

  Magdalen College

  XV wieczny Magdalen położony jest obok rzeki Cherwell, a na jego terenie znajduje się rozległy park jeleni. Duża kwadratowa wieża Magdalen to punkt orientacyjny miasta. Z wieżą ta wiąże się sięgająca czasów Henryka VII tradycja: w pierwszy majowy poranek chór kolegium śpiewa ze

  szczytów wieży gromadząc tłumy słuchaczy, którzy blokują przylegające ulice i most.

   

  Trinity College

  Urokliwe, znajdujące się w ścisłym centrum kolegium Trójcy Świętej wychowało  trzech brytyjskich premierów i  aż do  1979 do roku było to wyłącznie męskim kolegium.

   

  Ashmolean Museum

  Pierwsze na świecie uniwersyteckie muzeum które zawiera ogromne kolekcje okazów archeologicznych i sztuki pięknej. W muzeum ma w swoich zbiorach  min. kolekcję starożytnych Egiptu i Sudanu,  ceramiki greckiej i minojskiej. Miejsce to  słynie z jednej najlepszych na świecie kolekcji obrazów Pre Raphaelie, majolicy (włoskiej glazury z cyną) i srebra angielskiego.

   

  Bodleian Library

  Uniwersytecka biblioteka Bodleian szczyci się kolekcją ponad 11 milionów woluminów, a półki na których się znajdują liczą łącznie 180 km. Wydawcy książek na całym świecie są zobowiązani do przesłania jednego egzemplarza do tej biblioteki. Ja miałam okazję obejrzeć wystawę poświęconą życiu i twórczości pisarki Jane Austen, rękopisy i pierwsze wydania jej powieści, bogactwo  listów rodzinnych i zawodowych.

   

  Blenheim Palace

  Monumentalny pałac znajdujący się w miasteczku Woodstock kilkanaście kilometrów od Oksfordu jest jednym z największych w Anglii. XVIII pałac był nagrodą dla Johna Churchilla księcia Marlborough od wdzięcznego narodu za zwycięstwa w wojnie z francuzami o sukcesję hiszpańską. W pałacu urodził się i mieszkał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.

   

   

  Niezwykłe atrakcje

  Latem w Oksfordzie odbywa się wiele pokazów sztuk teatralnych Williama Szekspira. Ja miałam przyjemność obejrzenia przedstawienia: „The Twelfth Night”  czyli „Wieczór Trzech Króli '' wystawianą przez teatr Oxford Playhouse. Sztukę wystawiono na dziedzińcu najstarszej uniwersyteckiej biblioteki Bodleian  Library. Możliwość obejrzenia sztuki Szekspira w orginale i w takim otoczeniu było dla mnie fantastycznym przeżyciem.

  Inną z niezapomnianych  atrakcji było tzw. punting  czyli przejażdżka wąską łódką poruszaną przy pomocy długiego kija. Oxford słynie również z wioślarstwa, a coroczna rywalizacja pomiędzy drużynami studentów uniwersytetów Oxford i Cambridge to już tradycja.

   

   

   

  Podsumowanie

  Podsumowując udział w projekcie „Mobilność kadry edukacyjnej” było dla mnie niezwykle inspirującym doświadczeniem. Nie tylko  uczestniczyłam w wartościowych zajęciach,  mieszkałam w Oksfordzie z angielską rodziną, zanurzyłam  się w kulturze brytyjskiej, ale także miałam możliwość  poznania wspaniałych nauczycieli z różnych zakątków Europy, z którymi nadal utrzymuję  kontakt. Zamierzam wykorzystywać pomysły i metody które poznałam na kursie na swoich lekcjach i dzielić się nimi z innymi nauczycielami języka angielskiego w naszej szkole. Będę zachęcać nauczycieli mojej szkoły  do udziału w tego typu projektach.

   

  01.09.2017 16:45 | więcej »
 • 21.06.2017r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach. Na spotkaniu tym Pan Marcin Ceremuga przedstawił sprawozdanie z swojej mobilności w wielkiej Brytanii (Londynie) w trakcie której uczestniczył w kursie  językowym. Podzielił się swoimi wrażeniami z przebytego kursu i krótko opowiedział o atmosferze w trakcie kursu oraz kontaktach które zdobył, poza wiadomą wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursu. Również opisał swoje kontakty z rodziną u której mieszkał w trakcie pobytu w Londynie, a co ciekawe mieszkał u nauczycielki z którą wymieniał informację na temat edukacji w Polsce i Wielkiej Brytanii. Opowiadał również o zdobytych kontaktach i uromaicenia kulturowego na kursie, gdyż w grupie miał osoby z Europy, Azji i Ameryki Południowej.
  Wspólnie przeanalizowaliśmy  dokumenty pomobilnościowe – mobilitity tool, faktury, certyfikaty, sprawozdania które przekazują pani Paulina Sarapata i pan Marcin Ceremuga.
  Nauczyciele również podsumowali dotychczasowe inicjatywy realizowane na terenie naszej placówki oraz wymianę informacji i dokumentów.
   
  Po zakończeniu roku szkolnego 23.06,2017 (piątek) na Radzie Pedagogicznej Pani Paulina Sarapata (Czechy) i Pan Marcin Ceremuga (Wielka Brytania) przedstawili wszystkim nauczycielom swoje wrażenie z kursów jakie odbyli w maju i czerwcu. Przedstawili krótkie opisy merytoryczne i organizacyjne kursów na których byli – programy, rodzaj i wielkość, grup, opis szkół i wykładowców. Bardzo duże zainteresowanie wśród nauczycieli było odnośnie komunikacji z innymi uczestnikami ich kursów (z Europy, Ameryki Południowej i Azji). Również bardzo ciekawe było opisanie wymiany informacji i spotkań poza edukacyjnych z uczestnikami swoich kursów oraz aspekty poznanej kultury Czech i Wielkiej Brytanii.
   
    
  26.06.2017 11:54 | więcej »
 • Z projektu "mobilność kadry edukacji szkolnej" korzystał w czerwu p. Marcin Ceremuga który realizuje kurs językowy w uznanej szkole językowej LSI London. Kurs który trwał 2 tygodnie przeplata ćwiczenia gramatyczne z nauką mówienia gdzie priorytetem jest "speak".
  Kurs łączy w sobie spotkania z lokalnymi mieszkańcami oraz ze studentami z innych krajów poprzez tworzenie wielonarodowej grupy językowej. Poza zajęciami w siedzibie LSI kursanci poznają tradycje i kulturę kraju w którym przebywają oraz krajów skąd pochodzą pozostali studenci. Dodatkowy czas jest spędzony na zwiedzaniu stolicy Wielkiej Brytanii oraz integracji z innymi uczestnikami.
  24.06.2017 16:36 | więcej »
 • W okresie od 31 maja do 7 czerwca odbyły się w naszej szkole kolejne edycje szkolnych konkursów języka angielskiego i języka niemieckiego, podsumowujących pracę uczniów.

  1. Najmłodsi, uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej, rywalizowali w konkursie „Mistrz Języka Angielskiego”.

  2. Uczniowie klas 4-6 zmagali się z tajnikami gramatyki angielskiej w konkursie „Mistrz Gramatyki Angielskiej”.

  3. Gimnazjaliści, a także uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej interesujący się historią i kulturą Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii przystąpili do „Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych”.

  4. Z kolei gimnazjaliści pasjonujący się językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu stanęli w szranki w „Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych”.

  Konkursom towarzyszyły pokazy przygotowanych przez gimnazjalistów multimedialnych prezentacji , przybliżających kulturę, historię, obyczaje i inne ciekawe aspekty życia w krajach anglo i niemieckojęzycznych.

  Jak co roku konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a tym którzy zdobyli czołowe miejsca gratulujemy! Well done!

   

  Wyniki poszczególnych konkursów:

  Mistrz języka angielskiego”

  klasy 3 SP I miejsce Szymon Grzybowski kl.3b

  II miejsce Adrianna Szczur kl.3d, Jakub Żelasko kl.3a

  III miejsce Anna Borończyk kl.3d, Nikodem Skawina kl.3a

   

  Mistrz gramatyki angielskiej”

  klasy 4 SP I miejsce: Antonina Koim kl.4b

  II miejsce: Tomasz Graca kl.4b

  III miejsce: Natalia Mazgaj kl.4a, Amelia Ogiegło kl.4a, Michał Kiciński kl.4a,

  Emilia Wójcik kl.4a

  klasy 5 SP I miejsce: Miłosz Leśniak kl.5a

  II miejsce: Lena Gasińska kl.5b

  III miejsce: Piotr Paździora kl.5b, Nikodem Pyka kl.5a

  Klasy 6 SP I miejsce: Wiktoria Maszorek kl.6b

  II miejsce: Natalia Dybczak kl.6c

  III miejsce: Dawid Bobula kl. 6b

   

  Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych”

  klasy 4 SP I miejsce Przemysław Pindel kl.4b

  II miejsce Katarzyna Biernacka kl.4a

  III miejsce Zofia Krupnik kl.4b, Milena Perlińska kl.4c

  klasy 5 SP I miejsce Lena Gasińska kl.5b

  II miejsce Piotr Paździora kl.5b

  III miejsce Jakub Pietruszka kl.5b

  klasy 6 SP I miejsce Julia Kopańska kl.6c

  II miejsce Adrianna Góra kl.6c

  III miejsce Natalia Dybczak kl.6c, Laura Rydzewska kl.6c

  Gimnazjum I miejsce Łucja Piela kl.IIIb

  II miejsce Grzegorz Radwan kl.IIIa

  III miejsce Patrycja Niedziela kl.IIb

  wyróżnienia: Beata Wanat kl.IIIc, Magdalena Janik kl.Ic

   

  Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”

  Gimnazjum I miejsce Patrycja Gal kl.IIIb

  II miejsce Oskar Boguń kl.IIIb, Bartosz Półtorak kl.IIIa

  IIImiejsce Alicja Oleksy kl.IIa

  - GALERIA -

   

  10.06.2017 18:06 | więcej »
 • 27 maja 2017 roku w godz. 16.00- 19.00 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach  odbył się festyn rodzinny, który licznie zgromadził społeczność naszej miejscowości i nie tylko. Festyn odbył się po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem.
  W czasie festynu było dużo atrakcji jak również, uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty muzyczne i taneczne. Byli przygotowywani prze naszych nauczycieli w tym również przez osoby uczestniczące w projekcie „Mobilności Kadry Edukacyjnej” Pana Radosława Zielińskiego i Panią Pauline Sarapatę, Iwonę Blarowską. Uczniowie prezentowali utwory w języku angielskim takie jak „Taking backy heart”, „Uptown Funk”, „Someone like you”, „What do you mean” pokazując ich talent muzyczno-taneczny jak również ich zdolności językowe.
  Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego twórców, dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.
  07.06.2017 21:59 | więcej »
 • 26.05.2017r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach. Na spotkaniu tym Pani Paulina Sarapata przedstawiła sprawozdanie z swojej mobilności w Czechach w trakcie której uczestniczyła w kursie  metodyczno-jezykowym. Podzieliła się swoimi wrażeniami z przebytego kursu i krótko opowiedziała o atmosferze w trakcie kursu oraz kontaktach które zdobyła, poza wiadomą wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursu. Przekazała również cenne uwagi dotyczące spraw formalnych, które musiała zrealizować przed, w trakcie i po swoim kursie. Poza tym omówione zostały kwestie kolejnej mobilności w czerwcu Pana Marcina Ceremugi i związany z nią formalności. Nauczyciele również doprecyzowali inicjatywy które będą realizowane jeszcze do końca roku szkolnego w ramach projektu w naszej szkole. Przypomniano nauczycielom o spotkaniu dla wszystkich wyjeżdżających do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które odbędzie się 12 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Wadowicach.

  27.05.2017 01:04 | więcej »
 • Pani Paulina Sarapata uczestniczyła w kursie metodyczno-językowym w Pradze z języka angielskiego. Kurs metodyczny z języka angielskiego Special Needs Children (Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Kurs odbywa się w dniach 14 – 20. 05.2017r w centrum Pragi. Były to dni intensywnej pracy. Szkolenie trwało codziennie od 9:30 do 16:30. Poznałam wspaniałych ludzi i wspaniałych trenerów. Grupa była niewielka, przez co łatwiej było wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Grupa byłat również w pełni międzynarodowa, gdyż każdy uczestnik pochodzi z innego kraju (Hiszpania, Cypr, Francja, Polska). Zgodnie z planem kursu odbyliśmy wycieczkę po mieście z przewodnikiem, która dostarczyła niesamowitych wrażeń.  
  27.05.2017 01:03 | więcej »
 • W dniu 5 maja 2017r. odbyły się już ostatnie zajęcia szkoleniowe z języka angielskiego w ramach mobilności kadry edukacji szkolnej. Zajecia te prowadziła pani Paulina Srapata.
  Uczestnicy podsumowali dotychczasowe doświadczenia z nauką języka angielskiego. Na każdym spotkaniu omawiane były różnorodne kwestie związane nie tylko ze słownictwem czy strukturami gramatycznymi, ale również z kulturą krajów anglojęzycznych. Atmosfera sprzyjała komunikacji i współpracy. Wszyscy mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności okażą się przydatne w trakcie trwania mobilności. - galeria -
   
  23.05.2017 13:37 | więcej »
 • W dniu 12.05.2017r. na lekcji języka angielskiego uczniowie z klasy 1b gimnazjum przedstawili prezentacje, których celem było przybliżenie historii i kultury krajów anglosaskich. Celem lekcji było podnoszenie świadomość bycia Europejczykiem  wśród uczniów oraz poznanie społeczno-kulturowe tych krajów poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi informatyczno-edukacyjnych
  Uczennice Gabriela Widlarz i Małgorzta Woźniak  przygotowały prezentację: „Music from English speaking countries”, w której zaprezentowały muzykę popularną krajów anglosaskich począwszy od lat 50-tych ubiegłego wieku po czasy współczesne. W swojej prezentacji uczennice przybliżyły sylwetki i  przypomniały największe przeboje najsłynniejszych wokalistów i zespołów muzycznych z Wielkiej Brytanii, Australii, Irlandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych począwszy  od Elvisa Presleya i zespołu The Beatles po współczesnych: wokalistę Hoziera i zespół Cold Play.
  Uczniowie Anna Żak i Michał Gustab przygotowali prezentację: „Scotland”, której celem było zainteresowanie uczniów niezwykłymi historią i kulturą Szkocji. W swojej prezentacji przedstawili wiele wątków: historię państwa, jego religię i symbole, tradycję klanów rodzinnych, genezę przedrostka Mac w nazwiskach, tradycyjny strój ludowy , tradycyjne szkockie potrawy: haggis i black pudding, a także szkocką muzykę ludową, której prezentacja została zilustrowana nagraniami. Ponadto uczniowie przedstawili zabytki i atrakcje Szkocji, a także szkockie legendy: Spacerujący Żołnierz, Opętany Geniusz i Potwór z Loch Ness. Prezentację zakończyło przedstawienie najsłynniejszych Szkotów wśród których znaleźli się pisarz Robert Louis Stevenson , wokalistka Annie Lennox i aktorzy  Sean Connery i Ewan McGregor.
  W kolejnej w tym dniu prezentacji Gabriela Koźbiał i Nela Ryłko przeniosły nas do wibrującego Nowego Jorku swoją prezentacją:  „New York”. Uczennice przedstawiły i zaciekawiły uczniów burzliwą historią tego miasta. Zaprezentowały najważniejsze dzielnice Nowego Jorku, jego wielokulturowość, a także przybliżyły  najciekawsze miejsca związane z jego kulturą i historią w tym strefę Ground Zero.
         
  Opracowała: Iwona Blarowska
  15.05.2017 21:24 | więcej »
 • W dniu 7 kwietnia 2017r. w ZSP nr 1 w Wadowicach, odbyło się kolejne już spotkanie szkoleniowe z języka angielskiego w ramach mobilności kadry. Na dotychczasowych zajęciach omówiono m.in. kwestie związane z miejscami w mieście, określanie kierunków, jedzenie i zamawianiem jego. Uczestnicy, posługując się mapą Londynu, musieli odnaleźć właściwą drogę oraz zapytać jak dotrzeć w wybrane przez siebie miejsce. Całości dopełniło słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego, które jest niezbędne podczas składania zawiadomienia o osobie zaginionej. -galeria-
  13.04.2017 15:53 | więcej »
 • W dniu 23 marca na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, grupa uczniów z klasy 6 wykonywała plakaty filmowe do swoich ulubionych angielskojęzycznych filmów. Na plakatach, oprócz ciekawych ilustracji uczniowie, wykorzystując słownictwo poznane na wcześniejszych lekcjach, zamieścili krótkie opisy filmów w języku angielskim zachęcające do ich obejrzenia.
   

           

  13.04.2017 15:43 | więcej »
 • 07.04.2017r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach. Wzięli  w nim udział wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie: Jan Kraska, Jerzy Rajda, Marcin Ceremuga, Karol Habrzyk, Radosław Zieliński, Paulina Sarapata, Iwona Blarowska. Zapoznano nauczycieli z harmonogramem spotkań przygotowawczo-organizacyjno-informacyjnych dotyczących wyjazdów i krajów docelowych. Spotkania te maję się odbyć od kwietnia do czerwca. Spotkania te odbędą się kolejno w ZSP w Wysokiej (Irlandia / Niemcy / Czechy), w ZS nr 1 w Choczni (Malta / Francja / Austria) oraz w Przedszkolu nr 3 (Wielka Brytania / Hiszpania). Z naszej szkoły dwie osoby zostały wytypowane do omówienia najważniejszych zagadnień dotyczący wyjazdów do Czech i Hiszpanii.
  Poza informacjami organizacyjnymi dotyczącymi mobilności, nauczyciele biorący udział w projekcie doprecyzowywali pomysły związane z propozycjami działań mających na celu wdrażanie efektów mobilności. Zapoznali się z możliwościami jakie daje narzędzie Europass – europejski paszport językowy. Omówiono kwestię promowania projektu. Koordynator zachęcał do obserwowania działań innych placówek z projektu na blogu projektu oraz Facebooku projektowym i może współpracy z innymi placówkami z projektu. Ponadto, zaprezentowała nauczycielom aplikację które mogą pomóc w nauce języków obcych przy użyciu  komputera oraz smartfonu.
       
  09.04.2017 18:31 | więcej »
 • W zdrowym ciele zdrowy duch.
   
  W dniu 20 marca 2017r.  w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach adbyły się lekcje języka angielskiego poświęcone właściwym nawykom żywieniowym oraz zdrowemu odżywianiu. Wykorzystując poznane wcześniej słownictwo, uczniowie klas 2a i 2d SP dyskutowali na tematy związane ze zdrowym stylem życia. Wspólnie z nauczycielem, mgr Pauliną Sarapatą, przygotowali plakaty o prozdrowotnej tematyce. Uśmiechnięte „buzie” skrywały produkty zdrowe, natomiast „buzie” smutne reprezentowały produkty niezdrowe.
   Celem lekcji było upowszechnianie właściwych nawyków żywieniowych oraz porównanie ich z tymi panującymi w innych krajach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się „wymienianie” przepisów na zdrowe przekąski i desery.
     
   
  Opracowała: Paulina Sarapata
   
  31.03.2017 20:47 | więcej »
 • Konkurs plastyczny "Zabytki Wielkiej Brytanii" został przeprowadzony w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach na przełomie stycznia i lutego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w dowolnej technice. Uczniowie licznie i chętnie wzięli udział w tym konkursie co świadczy o ich olbrzymim zainteresowaniu nie tylko nauczanym językiem angielskim w szkole ale przede wszystkim kulturą i zabytkami Wielkiej Brytanii. W konkursie nagrodzona również została piękna praca dziewczynki z oddziału przedszkolnego. Różnorodność technik wykonywanych prac, szczegółowość oraz przemyślenie tematu świadczyło o niezmiernym zaangażowaniu się uczniów w konkursie. Wystawa prac uczniów znajdowała się na I piętrze.
    
    
  14.03.2017 20:06 | więcej »
 • RekrutacjA Dodatkowa do projektu.Osoby, które chcą aplikować do mobilności poraz pierwszy oraz po raz drugi, składają komplet dokumentów oraz uzasadnienie u kordynatorów w swojej placówce do 17.03.2017r. szczegóły znajduje się pod linkiem -rekrutacja dodatkowa- . Na dzień dzisiejszy są wolne miejsca do Irlandii. Może ewentualna ilość miejsc ulec zmianie z przyczyn losowych. Zapraszamy więc wszystkich chętnych.
  07.03.2017 21:35 | więcej »
 • W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego dla kadry nauczycielskiej w ramach przygotowania do mobilności. Zajęcia odbywają się w piątki i są prowadzone przez mgr Paulinę Sarapatę. Kurs przygotowawczy obejmuje cykl 20 lekcji, w czasie których uczestnicy poznają podstawowe zwroty i słownictwo umożliwiające prowadzenie prostych konwersacji w języku angielskim. Odbyły sięjuż dwa dwugodzinne zajęcia na których uczestnicy poznali słownictwo związane z rodziną i niektórymi zawodami, posiedli wiedzę o tym, jak rozpocząc i zakończyć prostą rozmowę oraz wypełniali kwestionariusz z danymi osobowymi. - galeria -
  05.03.2017 15:19 | więcej »
 • 17 lutego 2017r. w Zespole Szkół nr 2 w Choczni odbył się finał IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, który był jednym z elemntów tego projektu. Osiemnaście najlepszych osób z całej gminy rywalizowało ze sobą o cenne nagrody. W finale wzięło udział aż siedmioro naszych uczniów. Ich zadaniem było przygotować prezentację, w całości w języku angielskim, na temat: Atrakcji Turystycznych w Krajach Anglojęzycznych. Konkurs swoim honorowym patronatem objął Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski. -galeria-

  Miło nam poinformować, iż pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Jan Kowalczyk z klasy III A, natomiast uczennica Aleksandra Trafiał – IB zdobyła wyróżnienie. Nagrody zostały wręczone przez Pana Burmistrza dr Mateusza Klinowskiego oraz przez Panią Kierownik ZOPO – Halinę Stuglik.

   

  Serdecznie gratulujemy!

  05.03.2017 15:02 | więcej »
 • W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowało się siedmioro nauczycieli z naszej szkoły:
   
  1.Ceremuga Marcin Wielka Brytania Językowy
  2.Blarowska Iwona Wielka Brytania Metodyczno -Językowy
  3.Sarapata Paulina Czechy Metodyczno -Językowy
  4.Zieliński Radosław Irlandia Językowy
  5.Rajda Jerzy Wielka Brytania Językowy
  6.Habrzyk Karol Hiszpania Językowy
  7. Kraska Jan Wielka Brytania Metodyczno -Językowy
   
  05.03.2017 14:56 | więcej »
 •  
  W naszej szkole jest realizowany projekt

  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
  Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
   
  16.02.2017 19:14 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć