Nawigacja

SPINKA

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Beneficjent: Województwo Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Krztałcenia Ustawicznego 

Partner: Gmina Wadowice

realizuje projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 Dofinansowanie Partnera z UE:      108 208,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 45 784 998,40 zł

 

Szkoła przystąpiła do projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce II, którego realizacja jest przewidziana na lata 2017-2020.
Projekt jest współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada utworzenie i prowadzenie tzw. Spinek, czyli Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, których celem będzie doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów, a także - w zw. z reformą oświatową – uczniów kl. 7 i 8 szkoły podstawowej.

Projekt zakłada w szczególności wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych poprzez zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Ma na celu również podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach.

Rekrutacja uczniów do projektu w roku szkolnym 2017/2018 będzie uruchomiona 4 września w formie zapisów w szkole i potrwa do 15 września. Obejmie uczniów kl. 2 i 3 gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach. Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły oraz psycholog szkolny - p. Aneta Prus.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć