Nawigacja

Bańka dla Seniora

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU

„BAŃKA DLA SENIORA”

skierowanego do uczniów klas 0-2 SP, 3-5 SP oraz 6-7 SP – I–II Gim.

Konkurs „Bańka dla Seniora”- Samodzielne wykonanie bańki na choinkę.

1. Celem konkursu „Bańka dla Seniora” jest stworzenie świątecznych baniek na choinkę oraz zwrócenie uwagi młodego człowieka na obecność seniorów wśród nas  i pamięć o nich.

2. Informacje dotyczące Konkursu oraz wyniki publikowane będą na stronie internetowej Szkoły.

 3.Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe! 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub kilka prac.

5. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna
w formie zawieszki „bańki przestrzennej” w dowolnej technice.
Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich i kruchych.

6. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie ozdoby świątecznej w formie bańki, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową. 

7. Podpisaną pracę (Imię i Nazwisko, Klasa) należy przekazać do 15.12.2017 roku
do p. Ewy Chmury lub p. Lucyny Grzybczyk.

 8. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli nauczycieli, wolontariuszy oraz Samorządu Uczniowskiego w terminie do 20.12.2017 roku. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na apelu świątecznym.

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

11. Prace nie będą zwracane ich autorom – zostaną przekazane mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach wraz z życzeniami świątecznymi od całej społeczności szkolnej.

12. Jury wybierze trzy prace z trzech kategorii wiekowych (uczniowie klas 0-2 SP, 3-5 SP
oraz 6-7 SP – I–II Gim
). Autorzy zwycięskich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

14. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane indywidualnie przez ucznia.

                                                                      Organizatorzy: Opiekunowie Wolontariatu i Wolontariusze

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć