Nawigacja

Fizyka po angielsku

Zajęcia i Konkurs dla uczniów gimnazjum i klas siódmych 

 

Obowiązująca tematyka:
Od uczestników konkursu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu fizyki obejmująca następujące działy zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum: Kinematyka, Dynamika, Energia, Właściwości materii, Elektryczność i Magnetyzm oraz znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie treści zadań i udzielenie krótkiej odpowiedzi. 

Na lekcjach fizyki zostaną wprowadzone wyrażenia z języka angielskiego odnoszące się do powyższych tematów. W perspektywie zostanią przeprowadzone na zajęciacaiach prace ze zrozumienia/tłumaczenia tekstów fizycznych i ich metody rozwiązywania.

 

Konkurs/zajęcia odbędzie się w terminie grudzień/luty 2018.

 

Forma konkursu
Konkurs składa się z testu pisemnego, do którego przystępują uczniowie. Test zawiera pytania i zadania w języku angielskim. Uczeń będzie oceniany za jak najdokładniejsze przetlumaczenie traści na język polski oraz rozwiązanie zadań.

 

Krótki słownik fizycznych zrotów  w języku angielskim

Acceleration -  przyspieszenie

angular acceleration -  przyspieszenie kątowe

angular velocity -prędkość kątowa

atom -  atom

atomic -atomowy

centrifugal force -siła odśrodkowa

centripetal acceleration -przyspieszenie dośrodkowe

dynamics -dynamika

Energy -energia

Force - siła

frame of reference -układ odniesienia

heat -ciepło

impulse -popęd

kinetic energy -energia kinetyczna

mass -   masa

matter -materia

momentum -pęd

motion -ruch

net force -siła wypadkowa

Newton's laws of motion -zasady dynamiki Newtona

Physical -fizykalny; dotyczący fizyki

Physicist -fizyk

Physics -fizyka

potential Energy -energia potencjalna

quantum mechanics -   mechanika kwantowa

scalar -skalar

second law of thermodynamics -druga zasada termodynamiki

spacetime -czasoprzestrzeń

speed, velocity -prędkość

speed of light    prędkość światła

statics  statyka

theory of relativity -teoria względności

third law of thermodynamics -trzecia zasada termodynamiki

convert heat into work -zamienić ciepło na pracę

torque -moment siły

trajectory -tor

vacuum -próżnia

vector -wektor

wave-fala

work -praca

źródło-source

akomodacja-accommodation

analiza-analysis

bezwładność-inactivity

chaos-chaos

krzepnięcie-coagulation

parowanie-evaporation

sublimacja-sublimation

wymiennik ciepła-heat exchanger

skraplanie-liquefaction

topnienie-melting

ciężar-weight

ciśnienie-pressure

cząstki zanieczyszczeń-pollutant particles

drganie-trembling

długość-length

dyfrakcja-diffraction

termodynamika-thermodynamics

dyfuzja-diffusion

dźwignia-lever

echo-echo

energia-energy

fala-wave

fotokomórka-photocell

gaz-gas

gęstość-density

indukcja-induction

jądro-kernel

konwekcja-convection

luneta-telescope

lupa-magnifying glass

napięcie-voltage

prąd-stream

nieważkość-weightlessness

pęd-momentum

rozpad-breakdown

rozszczepienie-fission

zjawisko-phenomenon

sonar-sonarsoczewka-lens

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć