Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne –rok szkolny 2017/18

II PÓŁROCZE

 

Prowadzący zajęcia

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

sala

mgr Kowalczyk Elżbieta

Biologia

wtorek

1400-1500

s.84 lub gab.dyr.

mgr Frączek Mirosława

Matematyka

Wtorek

/IIa,b gim./

1405-1450

s.39

Czwartek

/IIId gim. /

1405-1450

s.39

mgr Zadora Stanisław

Geografia

Piątek

1415- 1545

s.39

mgr Barańska Barbara

Rozw. uzdol.mat.

Zaj. wyr.

Czwartek

1210- 1255

s. T

mgr Blarowska Iwona

J. angielski

Wtorek

1010- 1055

s. T

mgr Błasiak-Warchał Małgorzata

Kółko artyst.

Wtorek

1105- 1150

s.42

Zaj. wyr.

Poniedziałek

1220- 1305

s. T

mgr Ceremuga Marcin

SKS

czwartek

1500- 1700

Sala gimn.

mgr Chmura  Ewa

Wolontariat

Wg potrzeb

mgr Dybeł Marian

informatyka

Poniedziałek

1450- 1535

s.80

mgr Grzybczyk Lucyna

Wolontariat

Wg potrzeb

 

 

matematyka

Poniedziałek

1400- 1500

s.63

mgr Jończy Aleksandra

J. angielski

Wtorek(5c)

1500-1545

s.61

mgr Kamińska Julita

J. angielski

Czwartek

1300-1400

1400-1500/ co drugi tydzień/

s.T

gab. logopedy

mgr Knapczyk Małgorzata

j. polski

Czwartek

1400- 1450

s. 57

j. polski- zaj. dla uczniów mających problemy

Piątek / co drugi tydzień/

815- 900

s. T

mgr Kowalczyk Adrianna

Zaj. wyrównawcze

Środa

1210- 1255

s. T

mgr Kraska  Jan

Koło chemiczne

Czwartek

1415 -

s.82

Pozostali uczniowie

Wg potrzeb

mgr Krauzowicz Renata

- Kółko kostka Rubika

- przygot. do konkursu

- kółko teatralne

 

 

Poniedziałek

 

 

1500- 1545

 

 

s.85

mgr Kupiec-Suwaj Dorota

Zajęcia wyrównawcze

wtorek

1105-1150

s.40

mgr Kwaśniak Anna

Biologia

Środa

1430 -1530

s.84

Czwartek

1400-1445

s.84

mgr Las Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze

Czwartek

1105 - 1150

s. T

mgr Mazgaj Aneta

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Czwartek

730-830

s.58 /gab.pedag./

mgr Motyka Agnieszka

Zajęcia taneczne

Środa

Piątek

1600 -1650

1500 -1550

s. kor. / s.62

 

Przygotowanie do egz. -gimnazjum

Wtorek

1400 -1500

s.28

mgr Piech Elżbieta

Przyroda

Poniedziałek

820-905

s. 57

piątek

1500 -1545

s.64

mgr Pływacz Barbara

Historia i WOS

Piątek

/ wg potrzeb/

1405-1450

s.61

mgr   Polak Ewa

Chemia przygotowanie do konkursu

Wtorek

730-815

s.T

Chemia-zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce –konsultacje w miarę potrzeb

mgr Rajda Anna

Historia , WOS

Przygotowanie do konkursu

Środa / wg potrzeb/

1400- 1445

s.38

mgr Rajda Jerzy

Fizyka

Wtorek

Poniedziałek

1300 -1445

1400 – 1445

 

mgr Rychlik Aneta

Zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek

1105-1150

s.T

mgr Sarapata Paulina

J. angielski

wtorek

1500 -1545

s. T

mgr Stradomski Zbigniew

J. niemiecki

Poniedziałek

1500-1545

s.84

mgr Szukalska Edyta

Zaj. wyr.

Wtorek

1010-1055

s.41

Kółko plastyczne

Wtorek

1600-1700

s.41

mgr Tomasik Anna

Matematyka

Poniedziałek

820-905

s.57

Zaj. komp.

Piątek

730-815

s.63

mgr Trela Elżbieta

Przygotowanie do konkursu –j. polski

Środa

1500-1545

s.59

mgr Warchał Elżbieta

Koło artystyczne

Wtorek

1105 -1150

s.42

Zaj. wyrównawcze

czwartek

1010 -1055

s.T

„Czwóreczka”

piątek

1310 -1355

s.T

mgr Wcisło Grzegorz

J. polski – przygotowanie do egzaminu

Wtorek

1500-1600

s. 77

mgr Wątroba Marta

Matematyka

Środa –kl. 5a    / wg potrzeb/   1105 -1150

Środa –kl.7b  / wg potrzeb/   1405-1450

Czwartek – kl. 4b, 5c / wg potrzeb/1010 -1055

Piątek  - kl.4d      / wg potrzeb/      730-815

mgr Wysogląd- Jerdanek Elżbieta

Matematyka

Czwartek

1405-1450

s.77

 

Piątek

1405-1450

s. 63

mgr Zieliński Radosław

Zaj. wokalno-instrumentalne

Wg potrzeb

mgr Zielińska Joanna

Kółko plastyczne

Wtorek

1600-1700

s.41

mgr Kmiecik Joanna

Zaj.  z jęz. niemieckiego

Poniedziałek /wg potrzeb/

1550-

s.62

mgr Kozłowska Maria

Geografia

Czwartek

/ wg potrzeb/

1400- 1440

s.62

mgr Winter Magdalena

Zaj. przygotow.  do konkursu

wtorek

1550  -

s.63

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć