Nawigacja

 • Zapisy uczniów na na świetlicę oraz stołówkę

    Zapisy uczniów na na świetlicę oraz stołówkę

     Szanowni Rodzice,

     

  uprzejmie informuję, że zapisy uczniów na świetlicę  oraz  stołówkę  szkolną będzie prowadzone w szkole  

     od 27 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.

             w godz. od 9.00-  14.00.   

   

   Z poważaniem

  Elżbieta Kowalczyk

  Dyrektor szkoły

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wadowicach

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019       w Szkole Podstawowej Nr 4           w Wadowicach

          Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

            3 września 2018r.

            Harmonogram:

   -godz. 9.00  - Msza św. w  Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach ( Rynek) –  uczestniczą wszyscy  uczniowie: indywidualnie lub  pod opieką rodziców,

  - godz. 10.00 - Uroczysty apel  na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy  0-VI,

  - godz. 10.00 Spotkania z wychowawcami w klasach - uczniowie klas VII, VIIISP  i III  G,

  - godz. 11. 30 - Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas VII, VIII SP i  III G,

  - godz. 11.30  - Spotkania z wychowawcami klas  0- VI SP

   

  Z poważaniem

  Elżbieta Kowalczyk

  Dyrektor szkoły

   

   

 • Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców

  na rok szkolny 2018/2019

   

  UWAGA :

  Bezpłatny dostęp do podręczników  mają klasy  I-VIII SP i  III  gimnazjum   

  z wyjątkiem  klasy  O  i  podręczników  do religii .

   

  Szkoła Podstawowa   

  Klasa O  

  Zajęcia edukacyjne

  /klasa/

  Tytuł i autor

  Wydawnictwo

  Wychowanie przedszkolne

  „0”

  „OLEK  I  ADA „   B, B+

  Praca zbiorowa

  MAC –EDUKACJA -  Zakup  we  wrześniu

   

  WYPRAWKA  5-6-latka  2018/2019 – dla każdego dziecka - wyprawka_2018.pdf

   

  Język angielski

  English Adventure New Starter"  ćwiczenia

  wyd. Pearson Education

  Religia

   

  „ Spotkania dzieci Bożych ”

  Podręcznik dla pięciolatków

  Praca zbiorowa  WYD. JEDNOŚĆ

   

  Klasa I

  Religia

   

   „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- ćwiczenia

  Red.  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

  Św. Stanisław BM

   

  Klasa II

  Religia

   

  „Kochamy Pana Jezusa” -ćwiczenia

  Red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

  Wyd. Św. Stanisław BM, Kraków

   

  Klasa III

  Religia

   

  „Przyjmujemy Pana Jezusa” - podr. i ćwiczenia

     Red. ks. Tadeusz Panuś,  ks. A. Kielian, A. Berski

  Wyd. Św.  Stanisława BM, Kraków

  Klasa IV

  Religia

   

  „Słuchamy Pana Boga”

  Red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

  Wyd. św. Stanisław BM, Kraków

  Klasa V 

  Religia

   

  „Wierzymy w  Pana Boga”

  Red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

  Wyd. Św. Stanisław BM, Kraków

  Klasa VI

  Religia

   

  „W kościele umacniamy wiarę”

  Red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, ks. A. Berski

  Wyd.Św. Stanisława ,Kraków

   

 • Nagrody naukowe rozdane…

  Nagrody naukowe rozdane… - Obrazek 1

  19 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice. Uroczystość miała miejsce w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Nagrody i wyróżnienia wręczali uczniom: Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik, Przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej RM w Wadowicach: Ludwika Tkacz, Zofia Kaczyńska, Dorota Balak oraz Małgorzata Brańka.


  Nagrody naukowe rozdane… - Obrazek 2

   

   

  Z naszej szkoły wyróżnienia otrzymała Natalia Dybczak - uczennica klasy 7c, która jest finalistką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz Małopolskiego Konkursu Matematycznego.


  Natalii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

   

   

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

   

  21 czerwca 2018r.       (czwartek)

  • godz. 11.00 - apel na zakończenie roku szkolnego klasy 0- III SP,
  • godz. 16.00 - Msza św. w Bazylice NMP ( Rynek) na zakończenie roku szkolnego - udział uczniów indywidualny.

   

  22 czerwca  2018r.( piątek)

  • godz. 9.00 -11.30 - apel na zakończenie roku szkolnego kl. IV –VII SP oraz II- III G,
  • godz. 10.30 -  rozdanie świadectw w klasach kl. 0- III SP,
  • godz. 11.00 - obiad kl. 0-III SP,
  • godz. 11.30 - 12.15 - obiad kl. VII SP – II i III G / kl. IV- VI SP  rozdanie świadectw w klasach,
  • godz. 12.15-13.00 - obiad kl. IV- VI SP/ rozdanie świadectw w klasach kl. VII SP  oraz II i III G.

   

 • Projekt POWER -podsumowanie

  Projekt POWER -podsumowanie

  Nasza szkoła była beneficjentem programu "Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Projekt był realizowany od lutego 2017 do czerwca 2018. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Wadowice. W projekcie wzięło udział 108 nauczycieli w tym 7 nauczycieli z naszej szkoły Paulina Sarapata, Iwona Blarowska, Marcin Ceremuga, Radosław Zieliński, Karol Habrzyk, Jan Kraska i Jerzy Rajda. Uczestniczyli oni w kursach językowych i językowo metodycznych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Irlandii, Hiszpanii. gdzie zdobyli praktyczne umiejętności językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

              W ramach projektu nauczyciele również wdrażali efekty mobilności w naszej szkole na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

  Wdrażanie efektów projektu przez nauczycieli obejmowało:

  1. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez prowadzone przez siebie lekcje i zajęciach pozalekcyjne,
  2. udostępnianie i publikowanie narzędzi, materiałów, pomocy dydaktycznych, konspektów, prezentacji itp. powstałych w ramach projektu, odbywało się to poprzez stronę szkoły oraz bloogu projektu na których zamieszczano publikacje
  3. starano się umiędzynarodowić swoje działania poprzez nawiązywanie kontaktów z placówkami szkolnymi (Hiszpania) i innymi organizacjami z zagranicy (klub sportowy w Hiszpanii)
  4. promowanie projektu oraz idei uczenia się przez całe życie poprzez organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych.

  Zdobyta w ten sposób wiedza, doświadczenie i wdrożenia wyraźnie wzmacniają proces nauczania uczniów i przyczyniają się do nieustannego rozwoju szkoły. Sam zaś udoskonalony język obcy ma priorytetowe znaczenie przy ewentualnych współpracach szkoły z zagranicą, jak też ze świadomości, że w dzisiejszym świecie znajomość tego dodatkowo języka obcego jest zwyczajnie niezbędna.

  Zapraszamy do zapoznania się z detalami na temat ostatniego projektu. Wszelkie informacje znajdują się na jego stronie internetowe:

  https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/

  https://www.facebook.com/mobilnoscwadowice/

  https://zsp1wadowice.edupage.org/blog1/?

   

 • Wymiana niemiecko - polska

  Wymiana niemiecko - polska

   

  W dniach 29.05. – 02.06. 2018r.w  Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach odbyła  się wymiana   niemiecko - polska, w której udział brało łącznie z nauczycielami  51osób, w tym  16    młodych sportowców z  miasta partnerskiego z Marklt wraz z 5 opiekunami  oraz  26 uczniów  z naszej Szkoły.Wymiana miała na celu: integrację młodzieży polskiej i niemieckiej, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych, zachęcenie młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuować w przyszłości, zapoznanie młodzieży z historią,  kulturą i życiem codziennym   kraju partnerskiego, zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych oraz budowanie nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi, rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku obcym, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do wzajemnego porozumiewania się i poznawania.

  Wymiana została zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Wadowicach we współpracy z Urzędem Miasta Wadowice- który reprezentowała pani Klaudia Bzduła. Koordynatorem wymiany z ramienia szkoły była Pani Elżbieta Kowalczyk  - dyrektor szkoły oraz  Pan Zbigniew Stradomski – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wadowicach, który przez wszystkie dni wymiany czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem.  

  Program wymiany był bardzo bogaty. Młodzież  polska i niemiecka  już pierwszego dnia  świetnie się zintegrowała. Okazało się, że mają  wiele wspólnych tematów.

  W drugim dniu wszyscy udali się na wycieczkę do  Wieliczki  gdzie zwiedzili  Żupy Krakowskie, a następnie do Krakowa  na Wawel,  Rynek  oraz  do Muzeum Fabryki Oskara Schindlera. W drodze powrotnej do Wadowic, nawiedzili Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

  We czwartek młodzież niemiecka w swoich regionalnych strojach -  Bawarii wzięła udział w Procesji Bożego Ciała w Wadowicach. Po południu udając się „Szlakiem Karola Wojtyły” zwiedzili nasze  miasto oraz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawla II. Po kolacji młodzież polska i niemiecka  zrelaksowała się na krytej pływalni basenie Delfin

  W piątek odbyła się wycieczka do Oświęcimia gdzie  uczestnicy wymiany  zwiedzili były obóz koncentracyjny   Auschwitz  Birkenau, i złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci.  Natomiast po południu w ramach wolnego czasu  wzięli udział w obchodach Dnia Dziecka na wadowickim rynku. Tego dnia  wieczorem, w szkole rozegrali mecz piłki nożnej.

  W sobotę – w ostatni dzień  wymiany odbyły się warsztaty pt „ Młody obywatel Europy”. Młodzież niemiecko – polska   przedstawiła na plakatach swoje pomysły,  podsumowując wymianę.  Wybrano dwa  najlepsze  plakaty, które  zostały podpisane przez wszystkich uczestników wymiany.  Jeden z nich został w szkole a drugi pojechał do Niemiec - do miasta partnerskiego Marktl. W podsumowaniu wymiany uczestniczył  Burmistrz Wadowic – Pan dr Mateusz Klinowski.

  W tym   ostatnim dniu wymiany dwie różnonarodowe grupy,   tworzyły jeden zgrany zespół. Żal było się rozstawać i odjeżdżać. Wspomnienia na pewno pozostaną na całe życie. Wszyscy z upragnieniem czekamy na kolejne spotkanie z przyjaciółmi z Niemiec.

   

  Galeria zdjęć:   https://photos.app.goo.gl/0W2RngxwntJBFFMH3

 • Mieć wyobraźnię miłosierdzia

  Mieć wyobraźnię miłosierdzia

  21 maja 2018 roku grupa dwudziestu wolontariuszy z naszej szkoły, realizujących projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” , wzięła udział w przeglądzie prezentacji projektów wybranych przez komisję konkursową. Przegląd ten odbył się w Szkole Podstawowej na Kopcu. 
  28 maja 2018 roku w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
  Do XI edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski a nasi uczniowie po raz kolejny znaleźli się w gronie najlepszych zdobywając II miejsce. 

  - GALERIA ZDJĘĆ -

  Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!!!

 • Festyn Szkolny - maj 2018

  W piękny słoneczny dzień 27 maja 2018r o godz. 15.00 na boisku szkolnym rozpoczął się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Wadowicach, Radę Rodziców  oraz Radę Osiedla nr 5 w Wadowicach. Impreza została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Jej celem bylo zintegrowanie rodziców, dzieci i  nauczycieli, wzmocnienie więzi uczuciowych między rodzicami a dziećmi, włączenie rodziców do akywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach. Uczniowie naszej szkoły pokazali  jak pięknie potrafią śpiewać,  tańczyć, grać na instrumentach muzycznych, recytować. Dzieciaki do woli mogły korzystać z licznych atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni, przejażki konnej, strzelnicy. Mogły też wziąść udział w konkursach językowych, matematycznych, plastycznych przyrodniczych, sportowych oraz układania kostki Rubika. Wiele emocji dostarczyła wszystkim loteria fantowa " Fantolandia", w której nagrodą główną był rower ufundowany przez Burmistrza Wadowic. Wszyscy świetnie się bawili, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zabawy sportowe zorganizowane dla dzieci i rodziców pokazaly zdrowy sposób spędzenia wolnego czasu z rodziną. Aby sił do zabawy nie zabrakło wszyscy mogli skorzystać z oferowanych   ciepłych i zimnych napojów, ciast, kiełbasek z grila oraz żurku. Radość była duża  a zabawa udana, było barwnie i wesoło.

 • Konkursy matematyczne

   

  Wyniki Konkursów Matematycznych

   

   

  W Małopolskim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 finalistką została uczennica klasy 7c Natalia Dybczak.   Uczennica świetnie poradziła sobie w poszczególnych etapach konkursu i 20 marca 2018 reprezentowała naszą szkołę w etapie wojewódzkim w Tarnowie. Opiekunem Natalii była pani Elżbieta Wysogląd - Jerdanek.

  Natalii gratulujemy i życzymy w przyszłym roku tytułu laureata !!!  

   

   

             

   

   "KANGUR 2018"

   

        15 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur". Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci młodszych, jak i gimnazjalistów.

  Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki, kto otrzyma wynik bardzo dobry, a kto otrzyma wyróżnienie.

        Wszystkim biorącym udział w konkursie - dziękujemy a tym, którzy otrzymali wyróżnienia - gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!!!

   

  Nagrodzeni uczniowie:

   

  Nazwisko i imię ucznia

  klasa

  wynik

  Nauczyciel uczący

  Szczurkowska Lidia

  3a

  bardzo dobry

  mgr Adrianna Kowalczyk

  Warchoł Miłosz

  3a

  wyróżnienie

  mgr Adrianna Kowalczyk

  Grzybowski Szymon

  4b

  wyróżnienie

  mgr Marta Wątroba

  Kowalski Wojciech

  4a

  wyróżnienie

  mgr Lucyna Grzybczyk

  Reciak Zofia

  4c

  wyróżnienie

  mgr Anna Tomasik

  Koim Antonina

  5b

  wyróżnienie

  mgr Elżbieta Wysogląd - Jerdanek

  Kaczor Nicoletta

  5b

  wyróżnienie

  mgr Elżbieta Wysogląd- Jerdanek

  Pietruszka Jakub

  6b

  wyróżnienie

  mgr Elżbieta Wysogląd - Jerdanek

  Gasińska Lena

  6b

  wyróżnienie

  mgr Elżbieta Wysogląd - Jerdanek

  Bobula Dawid

  7b

  wyróżnienie

  mgr Marta Wątroba

  Guzdek Filip

  2a-gim

  wyróżnienie

  mgr Mirosława Frączek

   

 • Spotkanie z geologiem

  Spotkanie z geologiem - Obrazek 1W piątek 18.05. 2018 r. w naszej szkole uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z dr hab. Markiem Rembisiem pracownikiem naukowym Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczniowie oglądnęli prezentację „Historia jednego ziarnka piasku” i wysłuchali wykładu na temat tworzenia się skał na przestrzeni milonów lat: ta historia zaczęła się dawno, dawno temu, jakieś 485 mln lat temu Dla geologa to nic takiego, dla nas ta przestrzeń czasowa jest niewyobrażalnie odległa. Pojawiły się trudne słowa, jak np. subdukcja, orogeneza. Było naukowo, poważnie, ale również teatralnie i zabawnie. Po wykładzie uczniowie oglądali okazy skał, mogli też porozmawiać z Gościem. Wśród uczestników pojawiło się duże zainteresowanie tematem, również pracą naukową. Być może właśnie podczas tego spotkania zrodziły się pierwsze nieśmiałe marzenia o pracy naukowej i za kilkanaście lat nasi uczniowie, którzy byli dzisiaj słuchaczami, będą pracownikami naukowymi. I tego im życzymy.

 • Warsztaty ekologiczne

  Warsztaty ekologiczne - Obrazek 117.05.2018 roku klasa 5a uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w ramach Tygodnia Kultury Lokalnej. Zajęcia były prowadzone przez Panią Annę Sabańską z Fundacji Ekologicznej Arka. Uczniowie słuchali, dyskutowali, bawili się. W trakcie warsztatów omówiono wiele ważnych kwestii dotyczących działalności człowieka, zachowań i postaw przyjaznych środowisku Warsztaty ekologiczne - Obrazek 2przyrodniczemu. Dzieci dowiedziały się, że bardzo wiele zależy od nich samych. Świadome wybory każdej pojedynczej osoby, decyzje i działania mają wpływ na stan środowiska naturalnego. To jest to, co każdy z nas może i powinien sam zrobić. Za stan środowiska odpowiedzialni jesteśmy wszyscy razem i każdy z osobna. Musimy wciąż o tym pamiętać, wiedzieć i tak postępować, aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć, tak jak my teraz przyrodą, różnorodnością organizmów, czystym powietrzem i krystaliczną wodą.

   

 • Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej

  Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej

  15 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr2 w Wadowicach odbyło się spotkanie Samorządów Uczniowskich szkół z Wadowic i okolic zorganizowane przez wadowicką Młodzieżową Radą Miejską.

  Zebranie rozpoczęło się od kilku zabaw integrujących zgromadzonych. Następnie w grupach przygotowywano plan idealnego samorządu uczniowskiego. Łukasz Korzeniowski – zastępca przewodniczącego MRM – zaprezentował kilka ciekawych rozwiązań dotyczących funkcjonowania samorządu.

  Każda z obecnych szkół przedstawiła jak działają ich władze uczniowskie, a następnie wymieniono się pomysłami na urozmaicenie roku szkolnego. Zebranie miało na celu zapoznanie się ze sobą samorządów i podjęcie współpracy.

  Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym spotkaniu. - galeria -

   

 • Klasy II gimnazjum w Pradze

  Klasy II gimnazjum w Pradze

  W dniu 7 maja parę minut po godzinie 7.00 klasa 2c oraz 2a gimnazjum wraz z wychowawcami Panią Julitą Kamińską oraz Panem Marcinem Ceremuga wyruszyła na wycieczkę szkolną do czeskiej stolicy. Dla uczniów klas drugich była to możliwość wspólnej integracji oraz poznania Pragi i jej mieszkańców oraz spróbowania sił językowych w rozmowach z obcokrajowcami w codziennych sytuacjach.

              Wycieczka rozpoczęła się od wjazdu na Hradczany skąd roztaczał się przepiękny widok na panoramę pięknej stolicy położonej na dziewięciu wzgórzach. Po zapierających dech w piersiach widokach przewodnik zabrał nas na spacer po Hradczanach skąd przeszliśmy przez katedrę św Wita, następnie przez most Karola oraz przez dzielnicę żydowska. Zobaczyliśmy również zegar astronomiczny na wieży Orloj. Uczniowie bardzo dużo dowiedzieli się o Pradze oraz je historii z opowiadania Pana przewodnika. W tym dniu było bardzo gorąco ale uczniowie w skupieniu podziwiali malowniczo położoną Pragę. Po parogodzinnym spacerze przyszedł czas na odpoczynek i powrót do hotelu Juno. Wspólna kolacja i rozmowy zakończyły nasz pierwszy dzień w Pradze.

              Następnego dnia po śniadaniu rozpoczęliśmy pakowanie. Po zdaniu kluczy udaliśmy się na dalszą część zwiedzania. Przejeżdżając do centrum mogliśmy podziwiać wspaniałą architekturę, min. "Tańczący dom". Po przejechaniu kilku kilometrów autokarem dotarliśmy na miejsce. Celem było zwiedzanie Narodowego Muzeum Techniki któremu poświęciliśmy wiele czasu ze względu na bardzo dużą ilość eksponatów wartych podziwiania. Następnym punktem naszej wycieczki był słynny plac Wacława którego historię, szczegółowo przybliżył nam Pan przewodnik.  Później czekał nas już tylko powrót do domu.

  Na wspólnej wycieczce nie zabrakło czasu na rozmowę, uśmiech i pamiątkowe zdjęcia. - galeria -

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami

   

  • Klasy I-VI Szkoły Podstawowej – 22.05.2018r. / wtorek/ - godz.1700
  • Klasy VII SP i  klasy gimnazjalne - 23.05.2018r. /środa/ -godz.1700

  Uwaga:

  Każde ze spotkań  z rodzicami rozpocznie się zebraniem ogólnym na sali gimnastycznej  o godz. 1700, a następnie odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami w salach w/g ustalonego harmonogramu.

  Przydział sal

  Szkoła Podstawowa 0-I-VI - 22.05.2018r. / wtorek/

  1.  

  O-1

  p.  Jolanta Moskała  - godz. 1630

  oddział przedsz.

  1.  

  I a

  mgr Małgorzata Las

  40

  1.  

  I b

  mgr Edyta Szukalska

  61

  1.  

  I  c

  mgr Elżbieta Warchał

  42

  1.  

  II a

  mgr Małgorzata Błasiak-Warchał

  84

  1.  

  II b

  mgr Ewa Kobierska

  28

  1.  

  III a

  mgr Adrianna Kowalczyk

  41

  1.  

  III b

  mgr Barbara Barańska

  77

  1.  

  III c

  mgr Dorota Kupiec - Suwaj

  43

  1.  

  IV a

  mgr Paulina Sarapata

  57

  1.  

  IV b

  mgr Elżbieta Trela

  59

  1.  

  IV c

  mgr Małgorzata  Knapczyk

  80

  1.  

  IV d

  mgr Aleksandra Jończy

  60

  1.  

  V a

  mgr Elżbieta Piech

  64

  1.  

  V b

  -

  1.  

  V c

  inż. Ewa Rybarz

  83

  1.  

  VI a

  mgr Renata Krauzowicz

  85

  1.  

  VI b

  mgr Elżbieta Wysogląd- Jerdanek

  63

  VII SP - 23.05.2018r. /środa/

  1.  

  VII a

  mgr Marcin Sulikowski

  85

  1.  

  VII b

  mgr Anna Rajda

  61

  1.  

  VII c

  mgr Radosław Zieliński

  62

  Klasy II – III GIMNAZJUM - 23.05.2018r. /środa/

  1.  

  II a g

  mgr Julita Kamińska

  77

  1.  

  II b g

  mgr Jerzy Rajda

  38

  1.  

  II c g

  mgr Marcin Ceremuga

  60

  1.  

  III a g

  mgr Anna Kwaśniak

  84

  1.  

  III b g

  mgr Zbigniew Stradomski

  82

  1.  

  III c g

  mgr Lucyna Grzybczyk

  63

  1.  

  III d g

  mgr Marian Dybeł

  80

   

 • GMINNY KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

  Dnia 27.04.2018r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Znajomości Krajów Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych pod patronatem Burmistrza Wadowic dra Mateusza Klinowskiego. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 22 uczniów klas 7 oraz 2 i 3 klas gimnazjum z naszej gminy. Gościliśmy szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr5, Zespół Szkół w Jaroszowicach, SP nr 1 w Choczni, SP w Wysokiej, SP w Babicy.

  Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu historii, geografii, literatury, kultury, obyczajów i polityki krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

  Jest nam niezmiernie miło poinformować o wynikach konkursu:

  I miejsce                Kamil Jamróz                  SP nr 4

  II miejsce               Sonia Blak                      SP nr 5

  III miejsce             Natasza Żołnierek            SP nr 5

  Jury przyznało dwa wyróżnienia:

  Norbert Handzlik         SP nr 1

  Patrycja Niedziela        SP nr 4

  W kategorii "Najlepsza Szkoła" puchar przyznano ex aequo dla SP nr 4 oraz SP nr 5.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok

  Organizatorzy: Julita Kamińska, Zbigniew Stradomski.

   

  GMINNY KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć