Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Wtorek 21.08.2018

Wtorek 21.08.2018

PROJEKTY
Od 1965 roku ...

"My tworzymy szkołę 

szkoła tworzy nas!"

 •  Zapisy uczniów na na świetlicę oraz stołówkę

     Szanowni Rodzice,

     

  uprzejmie informuję, że zapisy uczniów na świetlicę  oraz  stołówkę  szkolną będzie prowadzone w szkole  

     od 27 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.

             w godz. od 9.00-  14.00.   

   

   Z poważaniem

  Elżbieta Kowalczyk

  Dyrektor szkoły

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019       w Szkole Podstawowej Nr 4           w Wadowicach

          Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

            3 września 2018r.

            Harmonogram:

   -godz. 9.00  - Msza św. w  Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach ( Rynek) –  uczestniczą wszyscy  uczniowie: indywidualnie lub  pod opieką rodziców,

  - godz. 10.00 - Uroczysty apel  na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy  0-VI,

  - godz. 10.00 Spotkania z wychowawcami w klasach - uczniowie klas VII, VIIISP  i III  G,

  - godz. 11. 30 - Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas VII, VIII SP i  III G,

 • Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców

  na rok szkolny 2018/2019

   

  UWAGA :

  Bezpłatny dostęp do podręczników  mają klasy  I-VIII SP i  III  gimnazjum   

  z wyjątkiem  klasy  O  i  podręczników  do religii .

   

  Szkoła Podstawowa   

  Klasa O  

  Zajęcia edukacyjne

  /klasa/

  Tytuł i autor

  Wydawnictwo

  Wychowanie przedszkolne

  „0”

  „OLEK  I  ADA „   B, B+

  Praca zbiorowa

  MAC –EDUKACJA -  Zakup  we  wrześniu

 • Nagrody naukowe rozdane… - Obrazek 1

  19 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice. Uroczystość miała miejsce w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Nagrody i wyróżnienia wręczali uczniom: Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik, Przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej RM w Wadowicach: Ludwika Tkacz, Zofia Kaczyńska, Dorota Balak oraz Małgorzata Brańka.

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

   

  21 czerwca 2018r.       (czwartek)

  • godz. 11.00 - apel na zakończenie roku szkolnego klasy 0- III SP,
  • godz. 16.00 - Msza św. w Bazylice NMP ( Rynek) na zakończenie roku szkolnego - udział uczniów indywidualny.

   

  22 czerwca  2018r.( piątek)

  • godz. 9.00 -11.30 - apel na zakończenie roku szkolnego kl. IV –VII SP oraz II- III G,
  • godz. 10.30 -  rozdanie świadectw w klasach kl. 0- III SP,
  • godz. 11.00 - obiad kl. 0-III SP,
  • godz. 11.30 - 12.15 - obiad kl. VII SP – II i III
 • Projekt POWER -podsumowanie

  Nasza szkoła była beneficjentem programu "Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Projekt był realizowany od lutego 2017 do czerwca 2018. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Wadowice. W projekcie wzięło udział 108 nauczycieli w tym 7 nauczycieli z naszej szkoły Paulina Sarapata, Iwona Blarowska, Marcin Ceremuga, Radosław Zieliński, Karol Habrzyk, Jan Kraska i Jerzy Rajda. Uczestniczyli oni w kursach językowych i językowo metodycznych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Irlandii, Hiszpanii. gdzie zdobyli praktyczne umiejętności językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć