Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Piątek 20.07.2018

Piątek 20.07.2018

PROJEKTY
Od 1965 roku ...

"My tworzymy szkołę 

szkoła tworzy nas!"

 • Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców

  na rok szkolny 2018/2019

   

  UWAGA :

  Bezpłatny dostęp do podręczników  mają klasy  I-VIII SP i  III  gimnazjum   

  z wyjątkiem  klasy  O  i  podręczników  do religii .

   

  Szkoła Podstawowa   

  Klasa O  

  Zajęcia edukacyjne

  /klasa/

  Tytuł i autor

  Wydawnictwo

  Wychowanie przedszkolne

  „0”

  „OLEK  I  ADA „   B, B+

  Praca zbiorowa

  MAC –EDUKACJA -  Zakup  we  wrześniu

 • Nagrody naukowe rozdane… - Obrazek 1

  19 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice. Uroczystość miała miejsce w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Nagrody i wyróżnienia wręczali uczniom: Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik, Przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej RM w Wadowicach: Ludwika Tkacz, Zofia Kaczyńska, Dorota Balak oraz Małgorzata Brańka.

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

   

  21 czerwca 2018r.       (czwartek)

  • godz. 11.00 - apel na zakończenie roku szkolnego klasy 0- III SP,
  • godz. 16.00 - Msza św. w Bazylice NMP ( Rynek) na zakończenie roku szkolnego - udział uczniów indywidualny.

   

  22 czerwca  2018r.( piątek)

  • godz. 9.00 -11.30 - apel na zakończenie roku szkolnego kl. IV –VII SP oraz II- III G,
  • godz. 10.30 -  rozdanie świadectw w klasach kl. 0- III SP,
  • godz. 11.00 - obiad kl. 0-III SP,
  • godz. 11.30 - 12.15 - obiad kl. VII SP – II i III
 • Projekt POWER -podsumowanie

  Nasza szkoła była beneficjentem programu "Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Projekt był realizowany od lutego 2017 do czerwca 2018. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Wadowice. W projekcie wzięło udział 108 nauczycieli w tym 7 nauczycieli z naszej szkoły Paulina Sarapata, Iwona Blarowska, Marcin Ceremuga, Radosław Zieliński, Karol Habrzyk, Jan Kraska i Jerzy Rajda. Uczestniczyli oni w kursach językowych i językowo metodycznych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Irlandii, Hiszpanii. gdzie zdobyli praktyczne umiejętności językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

 • Wymiana niemiecko - polska

   

  W dniach 29.05. – 02.06. 2018r.w  Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach odbyła  się wymiana   niemiecko - polska, w której udział brało łącznie z nauczycielami  51osób, w tym  16    młodych sportowców z  miasta partnerskiego z Marklt wraz z 5 opiekunami  oraz  26 uczniów  z naszej Szkoły.Wymiana miała na celu: integrację młodzieży polskiej i niemieckiej, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych, zachęcenie młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuować w przyszłości, zapoznanie młodzieży z historią,  kulturą i życiem codziennym   kraju partnerskiego, zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych oraz budowanie nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi, rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku obcym, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do wzajemnego porozumiewania się i poznawania.

 • Mieć wyobraźnię miłosierdzia

  21 maja 2018 roku grupa dwudziestu wolontariuszy z naszej szkoły, realizujących projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” , wzięła udział w przeglądzie prezentacji projektów wybranych przez komisję konkursową. Przegląd ten odbył się w Szkole Podstawowej na Kopcu. 
  28 maja 2018 roku w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
  Do XI edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski a nasi uczniowie po raz kolejny znaleźli się w gronie najlepszych zdobywając II miejsce. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć