Nawigacja

Historia

"My tworzymy szkołę szkoła tworzy nas"

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach została powołana do istnienia w dniu 1 września 1965 roku .Historia jej powstania zaczęła się jednak kilka lat wcześniej dzięki staraniom Stanisława Filipka -  powiatowego inspektora szkolnego. Generalnym wykonawca obiektu było Wadowickie Przedsiębiorstwo Budowlane, które na plac budowy weszło jesienią 1963 roku. Budynek miał zostać oddany do użytku 31 sierpnia 1965 roku, terminu jednak nie dotrzymano. Tak więc rok szkolny 1965/1966 rozpoczęto w pomieszczeniach budynku Szkoły nr 1 i 2 przy ulicy Sienkiewicza. Od 1 września do 3 października 1965 roku zajmowaliśmy tam całe trzecie oraz część drugiego piętra. Już wtedy uczyliśmy się na 2 zmiany. Powstanie nowej szkoły zmusiło władze oświatowe do wydania zarządzenia wprowadzającego koedukację do wszystkich szkół i podzielenia miasta na trzy obwody szkolneW dniu 3 października 1965 roku nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku nowego budynku przy ulicy Słowackiego 2. Koszt jego budowy wyniósł 6, 5mln złotych. Była to czwarta szkoła podstawowa w Wadowicach i 28 w powiecie powołana do życia po drugiej wojnie światowej.

Obowiązki kierownika szkoły pełnił wówczas pan Tadeusz Janik. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego 20 listopada 1965 roku nadało szkole imię Władysława Broniewskiego, a w późniejszym czasie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz odsłonięcia popiersia poety . Odtąd też każdego roku w miesiącu lutym postanowiono  organizować Dni Patrona.

Niezapomnianymi dla uczniów  tamtych lat przeżyciami były spotkania z ciekawymi ludźmi, np. gawędziarzem ludowym spod Tatr - Mieckiem Obłazem -Cholewą czy autorką Mirą Jaworczakową .

Od roku szkolnego 1966/67 szkoła podstawowa została organizacyjnie przekształcona z siedmioletniej na ośmioklasową .

W roku 1967 szkoła zajmowała pierwsze miejsce w powiecie pod względem ilości harcerzy i zuchów - było ich 70-ciu.Przewodziła im podharcmistrz a potem harcmistrz - p. Maria Zadora. Wtedy i w późniejszych latach organizacja ta odgrywała dominującą rolę w pracy szkoły. Harcerze i zuchy byli uczestnikami samodzielnych kolonii, obozów -  zarówno w kraju jak i za granicą .

Po powołaniu p. Tadeusza Janika na dyrektora LO (rok 1970),  jego funkcję przejmuje p. Stanisław Bandoła. Wtedy to następuje podział roku szkolnego na dwa okresy klasyfikacyjne. Od dnia 2 września 1971 roku dotychczasowy dyrektor przechodzi do pracy w Wydziale Oświaty. Jego stanowisko zajmuje pani Jadwiga Cieślak.

W roku 1973 mury szkoły opuszcza 133 absolwentów , którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej  w pierwszym roku istnienia placówki. W roku 1981 odchodzi na emeryturę dotychvchczasowy dyrektor– jego funkcje przejmuje  pani Maria Zadora. Po raz pierwszy zajęcia dydaktyczne prowadzone są w pięciu dniach tygodnia. W wolne soboty odbywają się imprezy szkolne , zajęcia sportowo - rekreacyjne i turystyczne.

W roku szkolnym 1990/1991 do szkoły powraca nauka religii i wprowadza się nowy regulamin klasyfikowania i promowania.

Rok 1992 to przejęcie szkoły przez samorząd terytorialny. Mimo trudności lokalowych szkoła radziła sobie bardzo dobrze. Dzięki pomocy samorządu w budynku przy ul. Barskiej znalazły się oddziały klas specjalnych, oddział przedszkolny, dwie klasy młodsze oraz punkt gimnastyki korekcyjnej.Od roku 1998 uczniowie klas ósmych przechodzą obowiązkowe badanie kompetencji z języka polskiego i matematyki.

Rok 1999 na długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż niesie ze sobą wiele zmian . Nasza szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Publicznych nr 1, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4. Dyrektorem zostaje pani Emilia Bieniek .Wtedy też działające przy naszej szkole od 1968 roku oddziały klas specjalnych zmieniają swoją siedzibę. Następuje systematyczna poprawa bazy szkoły.  Dwa mieszkania służbowe mieszczące się na parterze zostają zaadaptowane na sale lekcyjne. Powstają dwie nowoczesne pracownie komputerowe, pomieszczenia socjalne dla pracowników kuchni, nowoczesne gabinety i portiernia. Z inicjatywy nauczycieli wyremontowany zostaje pokój nauczycielski.

W 2002 roku mamy pierwszych absolwentów trzyletniego gimnazjum i sześcioletniej szkoły podstawowej.

Od początku swego istnienia szkoła miała salę gimnastyczną – niewymiarową wprawdzie, ale pozwalającą  na szlifowanie talentów sportowych uczniów. Przez wiele lat w naszej placówce tworzone były klasy o profilu sportowym, co przyczyniło się do wielu  sukcesów.

21 kwietnia 2005 roku Burmistrz Wadowic – pani Ewa Filipiak podpisała umowę o budowie hali sportowej wraz z kompleksem boisk i modernizacji budynku szkoły z wykonawcą – panem Janem Rzepą.

Sala powstaje w rekordowym tempie, jej otoczenie zmieniają swój wygląd. Chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli ziścić nasze marzenia o nowoczesnej, pięknej sali gimnastycznej.

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 OBECNIE ZSP 1

Tadeusz Janik 1965-70, Stanisław Bandoła 1970/71, Jadwiga Cieślak 1971-1980, Marian Przeciszowski 1980/81 Maria Zadora 1981-1999, Emilia Bieniek 1999-2015, Mirosława Frączek 2015/2016 p.o., obecnie Elżbieta Kowalczyk od 1 września 2016.

ZASTĘPCY DYREKTORÓW

Józef Sikora 1966-67, Jadwiga Cieślak 1961-71, Wanda Kasperkowicz 1971/72, Jerzy Rajda 1971/72, Wanda Blady 1972/76, Maria Zadora 1971/81, Aniela Studnicka 1981/85, Lucyna Satława 1985/99, Barbara Jurczak 1990-99, Zbigniew Stradomski 1999/2000, Małgorzata Las 1999-2004, obecnie Stanisław Zadora (od 2000), Mirosława Frączek (od 2004).  

PRACOWNICY SZKOŁY: NAUCZYCIELE, OBSŁUGA I ADMINISTRACJA OD 1965 r.

NAUCZYCIELE

OBSŁUGA/ADMINISTRACJA

Adamczyk Renata

Andziak Elżbieta

Adamik Anna

Biłko Halina

Andryszczak-Kowalska Dorota

Błasiak Beata

Badowska Janina

Brońka Teresa

Badura Maria

Bucka Kazimiera

Balon Andrzej

Budzowska Janina

Bandoła Małgorzata

Burliga Maria

Baranowska Małgorzata S.

Byrska Lucyna

Barańska Barbara

Cichoń Małgorzata

Bargiel Jolanta

Czaicka Władysława

Bednarska Agnieszka

Czuba Halina

Białowąs Tadeusz

Drzas Janina

Bieniek Emilia

Frączek Helena

Blady Wanda

Gawryła Anna

Blarowska Iwona

Gołąb Elżbieta

Bliźniak Andrzej

Góralczyk Józefa

Błasiak-Warchał Małgorzata

Graf Anna

Błaszczyk Maria

Grochowska Władysława

Bodzioch Edyta

Grzesło Maria

Borgosz Jadwiga

Gwiazdoń Lucyna

Borowy Janusz

Harańczyk Anna

Brandys Małgorzata

Janik Józefa

Brańka Magdalena

Jarosz Elżbieta

Brzeźniak Małgorzata

Jarosz Janina

Buda Anna

Kameduła Krzysztof

Bury Zdzisław ks.

Kawa Joanna

Cabała Stanisław

Kawa Przemysław

Ceremuga Marcin

Kłaput Piotr

Chmiel Barbara

Kolasa Halina

Chmiel Sebastian

Kołodziej Dorota

Chmura Ewa

Kowalczyk Danuta

Cholewa Stanisława

Koźbiał Jadwiga

Chrostek Artur ks.

Książek Wanda

Cieślak Jadwiga

Lech Jolanta

Cieślik Edyta

Malczyk Małgorzata

Czarniak Maria

Malczyk Maria

Czyż Aldona

Maślanka Barbara

Dębska Stanisława

Maślanka Janina

Dmoch Renata S.

Miś Barbara

Dulban-Chmielowska Barbara

Mleczko Maria

Dura Agnieszka

Mocniak Maria

Dybeł Małgorzata

Muszel Maria

Dybeł Marian

Nalborczyk Dorota

Dyrcz Iwona

Niewęgłowski Jerzy

Fabin Małgorzata

Ogiegło Janina

Fedorow Ewa

Ogiegło Teresa

Ferenc Ewa S.

Pietras Katarzyna

Fidzińska Jadwiga

Pietruszka Barbara

Fila Łukasz

Pomietło Stanisława

Filek Maria

Popardowska Krystyna

Filipek Kazimiera

Porzycka Anna

Firczyk ?

Puchała Halina

Fitzner Małgorzata

Pustułka Andrzej

Foryś Ewa

Pyka Anna

Frączek Mirosława

Rojek Władysława

Gajczak Bożena

Rokowska Krystyna

Gajczak Maria

Romańczyk Maria

Gallas Jolanta

Różycka Halina

Gancarczyk Danuta

Sajdak Tomasz

Gawlik-Salepa Ewa

Sarach Violetta

Gębala Anna

Sienkiewicz Maria

Gębala Ryszard

Siuta Cecylia

Gębolis Edwarda

Smółka Maria

Gibas Zofia

Spytkowska Janina

Głąb Urszula

Srokosz Franciszek

Gnojek Maria ?

Stanek Helena

Gołąb Stanisława

Stuglik Halina

Górzańska Karolina

Susek Barbara

Gracjasz Maria

Szczerbowska Maria

Gromada Renata

Szczur Anna

Grygiel Wojciech

Ślężak Marian

Grzesło Franciszek

Śliwa Elżbieta

Grzybczyk Bożena

Ślusarczyk Stefania

Grzybczyk Lucyna

Świda Renata

Gunia Alicja

Tatara Jadwiga

Habrzyk Karol

Tatara Marta

Habrzyk Tadeusz

Warchał Jan

Hankus Lidia

Warchał Leokadia

Iciek Jolanta

Wilk Maria

Inglot Maria

Witek Józefa

Iwańska Izabela

Wojtyłko Andrzej

Jacek Agata S.

Woźniak Zofia

Jaglarz Helena

Woźny Ryszard

Jakubowska Agnieszka

Wójcik Maria

Jamrozik Tadeusz

Wyka Przemysław

Janik Tadeusz

Wyrwa Mirosław

Jarosz Paweł

 

Jędrzejowska Sylwia

 

Jędrzejowski Andrzej

 

Jończy Aleksandra

 

Kaczyńska Zofia

 

Kamińska Julita

 

Karelus Irena

 

Karkoszka Ewa

 

Kasperkiewicz Anna

 

Kasperowicz Wanda

 

Kiełbowska Alina

 

Klauzner Małgorzata

 

Klermon-Wiliams Magdalena

 

Klimala Janina

 

Klimeczko Wiesława

 

Klinowski Bogusław

 

Kłaput Michał

 

Kłobuch Monika

 

Kmiecik Joanna

 

Knapczyk Małgorzata

 

Kobierska Ewa

 

Kobos Władysława

 

Koczur Michalina

 

Kolber Zbigniew

 

Koleżyńska Maria

 

Kołaczyk Łukasz

 

Kołodziej Ewelina

 

Kopeć Józefa

 

Kornelak Maria

 

Kosowska Maria

 

Kotlarczyk Irena

 

Kowalczyk Adrianna

 

Kozłowska Iwona S.

 

Kozłowska Maria

 

Kozub Małgorzata S.

 

Kramarz Artur

 

Kraska Jan

 

Kraska Renata

 

Krauzowicz Renata

 

Król Marta

 

Książek Jadwiga

 

Książek Józef

 

Kukla Sylwia

 

Kunowski Adam

 

Kupiec-Suwaj Dorota

 

Kurzak Barbara

 

Kuzia Maria

 

Kwaśniak Anna

 

Kwolek Emilia S.

 

Las Małgorzata

 

Lebiedzki Roman

 

Leśniak Krystyna

 

Leśniewski Jarosław

 

Leśniewski Sławomir

 

Lorkowska Teresa

 

Łokcik-Szczygieł ?

 

Łuszcz Wanda

 

Maciejczyk Elżbieta

 

Maczuga Helena

 

Maćkowicz Jolanta

 

Mazgaj Aneta

 

Mazur Elżbieta S.

 

Mąka Jerzy

 

Medwecka Kazimiera

 

Michalak Milan ks.

 

Michalska Bernadeta

 

Mihilewicz Danuta

 

Mleczko Janina

 

Moskała Jolanta

 

Mosór-Kufietta Magdalena

 

Mostowik Maria

 

Motyka Agnieszka

 

Mularski Kazimierz

 

Mutka Zbigniew

 

Mydlarz Paweł

 

Najbor Irena

 

Nowakowska Małgorzata

 

Nowicki Stanisław

 

Nowobilska Janina

 

Ochman Katarzyna

 

Odrozek Małgorzata

 

Ogiegło Elżbieta

 

Ogiegło Michał

 

Okołot-Milowska Dorota

 

Okruta Ilona

 

Pacek Małgorzata

 

Pająk Anna ?

 

Paleczna Aneta

 

Pater Halina S.

 

Pawlica Agnieszka

 

Piątek Małgorzata

 

Piech Elżbieta

 

Piwowarczyk Małgorzata

 

Pływacz Barbara

 

Popowicz-Wyka Anna

 

Poznański Marek ks.

 

Prorok Sylwia

 

Prus Aneta

 

Przeciszowski Marian

 

Przytuła Barbara

 

Pustelnik Jolanta

 

Rajda Anna

 

Rajda Danuta

 

Rajda Jerzy

 

Rajda Jerzy Paweł

 

Ramęda Janusz

 

Rola Lidia S.

 

Rusin Wiesława

 

Rusnarczyk Maria

 

Rybarz Ewa

 

Rychlik Aneta

 

Sadek Ludmiła

 

Sadowska Janina

 

Sadzikowska Krystyna

 

Saran-Jurczak Barbara

 

Sarapata Paulina

 

Sarnicki Jan

 

Satława Lucyna

 

Senkowska Stanisława

 

Siepak Beata

 

Sikora Józefa

 

Simoni-Kramarz Alicja

 

Skrzyńska Wanda

 

Skupień Izabela

 

Skupińska Kazimiera

 

Skwarek S.

 

Sławińska Helena

 

Sławska Barbara

 

Sobota Jan

 

Sokół Elżbieta

 

Solarczyk Władysław

 

Sordyl Ewa

 

Spórna Antoni ks.

 

Stelmaszyk Maria

 

Stradomski Zbigniew

 

Stróżak Michalina S.

 

Studnicka Aniela

 

Studnicka Dorota

 

Sulikowska Monika

 

Sulikowski Marcin

 

Suwaj Anna

 

Szlęk Krystyna

 

Szlęk Zenon

 

Szpila Danuta

 

Szukalska Edyta

 

Śliwa Joanna

 

Świątek Kamil

 

Tabor Stanisław ks.

 

Talaga Małgorzata

 

Talapka Irena

 

Tatar Kazimiera

 

Tekiela Jacek ks.

 

Tomasik Anna

 

Tomaszewska Janina

 

Traczyk Iwona

 

Trela Elżbieta

 

Trojan Stefan ks.

 

Trzupek Ewa

 

Wacław-Lachendro Anna

 

Wanat Teresa

 

Warchał Elżbieta

 

Warzocha Anna S.

 

Waszczuk Janusz

 

Wądolna Małgorzata

 

Wątroba Anna

 

Wcisło Grzegorz

 

Welz Joanna S.

 

Widlarz Anna

 

Winiarska Janina

 

Winter Magdalena

 

Wojtanek Marzena

 

Wojtas Elżbieta

 

Wójcik Alicja

 

Wójcik Jacek

 

Wójcik Maria

 

Wójcik Marzena

 

Wójcik Paulina

 

Wójtowicz Renata

 

Wróbel Aleksandra

 

Wysogląd-Jerdanek Elżbieta

 

Zadora Małgorzata

 

Zadora Maria

 

Zadora Stanisław

 

Zając Monika

 

Załuska Renata

 

Zielińska Gabriela

 

Zielińska Joanna

 

Zieliński Radosław

 

Zimer Marta

 

Zmysłowski Grzegorz

 

Znamirowska Monika

 

Zycha-Gurdek Adriana

 

Zydek Teresa

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć