Nawigacja

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Nasza szkoła realizuje  od września 2015 roku program Szkoły Promującej Zdrowie. W ramach tych działań nauczyciele i uczniowie biorą udział w licznych projektach, konkursach i zajęciach.

Zostały wybrane cztery problemy priorytetowe:

PROBLEMY PRIORYTETOWE

       1.Zdrowe odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem spożywania drugiego śniadania.

       2. Higiena i bezpieczeństwo

       3.Ruch to zdrowie a profilaktyka zdrowotna

 1. Ekologia a zdrowy człowiek

           

CEL GŁÓWNY:

Wychowanie człowieka świadomie dbającego o swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących zdrowie odbywa się w oparciu o cztery standardy, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promowania zdrowia.

ETAPY TWORZENIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

1. Przygotowanie

 • Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia szkół/przedszkoli promujących zdrowie w społeczności szkolnej/przedszkolnej.
 • Propagowanie idei w społeczności szkolnej/przedszkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.
 • Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.
 • Powołanie szkolnego/przedszkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.
 • Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.

 

2. Diagnoza stanu wyjściowego

 • Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły/przedszkola itd.
 • Analiza tych danych.
 • Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.

 

3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji

 • Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych).
 • Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.
 • Ustalenie celów.
 • Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.

 

4. Działania

 • Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.

 

5. Ewaluacja wyników działań

 • Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel.

 

18.09.2018r nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć