Nawigacja

NOE I JEGO ARKA

Regulamin konkursu plastycznego

„NOE I JEGO ARKA”

zorganizowanego dla dzieci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4  w Wadowicach 

 

ORGANIZATOR:

Młodzież skupiona wokół projektu MŁODY ASYŻ. OBLICZA DIALOGU.  

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie inwencji twórczej i fantazji uczniów przez poszukanie różnorodnych rozwiązań   i technik plastycznych.
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • wyrabianie poczucia estetyki
 • poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowo - religijnego
 • zgłębianie wiedzy religijnej i roli sztuki sakralnej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Temat pracy: Noe i jego Arka”
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A3,
  3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu,

 

ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

  1. Prace należy składać do dnia 15 kwietnia 2018 roku Pani Ewie Chmurze lub Pani Elżbiecie Treli.
  2. Składane prace należy opisać na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu kwietnia 2018 roku.  

 

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

  1. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. 
  2. Kryteria oceny prac: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do pracy, estetyka i staranność wykonania.
  3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. 
  4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

NAGRODY

  1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace.
  2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

UWAGI KOŃCOWE

  1. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację.
  2. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu „Młody Asyż. Oblicza Dialogu” – sp4wadowice.obliczadialogu.pl
  3. Regulamin Konkursu jest dostępny na gazetkach korytarza II i III piętra oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Słowackiego 2
  34-100 Wadowice
 • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
  tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć