Nawigacja

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji dodatkowej

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

w sprawie Rekrutacji Dodatkowej

 

projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355

W dniu 23.03.2017 w Urzędzie Miasta Wadowice odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie :

Iwona Majkowska – Kochan – przewodnicząca Komisji

Elżbieta Borycka – członek Komisji

Klaudia Lehrfeld – członek Komisji

Jerzy Rajda – członek Komisji

Zadaniem Komisji była Weryfikacja złożonych dokumentów, ich ocena i dokonanie wyboru uczestników trzech projektu oraz listy utworzenie Listy Rezerwowej zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji Dodatkowej.

W procesie rekrutacji dodatkowej złożono 9 kompletów dokumentów spełniających wymogi formalne.

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów):

Lp.

Placówka

Imię i nazwisko

Kraj

Rodzaj kursu

Termin wyjazdu

1

ZSP nr 3 w Wadowicach

Iwona Majkowska - Kochan

 

Irlandia

Metodyczno -Językowy

2017

2

ZSP nr 2 w Wadowicach

Marta Wyka

 

Irlandia

Językowy

2017

3

ZSP nr 2 w Wadowicach

Justyna Klink - Mroczek

Irlandia

Językowy

2017

 

Lista Rezerwowa (kolejność wg ilości uzyskanych punktów):

 

Lp.

Placówka

Imię i nazwisko

Rodzaj kursu

1

ZSP nr 3 w Wadowicach

Mariola Bryndza

 

Językowy

2

ZS nr 1 w Choczni

Barbara Tutaj

 

Językowy

3

ZS nr 1 w Choczni

Sylwia Lehrfeld

Językowy

4

ZS nr 1 w Choczni

Dorota Ruła

Językowy

5

ZS nr 1 w Choczni

Jolanta Stańczyk

Językowy

6

ZS nr 1 w Choczni

Marta Szczur

Językowy

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dodatkowej koordynatorzy gminni będą proponować kolejnym osobom z Listy Rezerwowej odbycie mobilności w miarę wolnych miejsc posiadanych przez Konsorcjum (wg rodzaju kursu i kraju docelowego).

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
    ul. Słowackiego 2
    34-100 Wadowice
  • tel/fax. sekretariat 33 82 331 62
    tel. kadry/księgowa 33 82 334 65

Galeria zdjęć